Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | SATISFAIT OU REMBOURSÉ PENDANT 15 JOURS | INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Servisná ponuka

Ak chcete otvoriť servisnú ponuku, podržte súčasne stlačené tlačidlá Back Lap a Start Stop, kým sa v hodinkách neotvorí servisná ponuka.

service menu Ambit2 R S

Servisná ponuka obsahuje tieto položky:

 • Info (Informácie):
  • Version (Verzia): zobrazuje aktuálnu verziu softvéru a hardvéru zariadenia Suunto Ambit2 R.
 • Test:
  • LCD test: umožňuje otestovať, či LCD pracuje správne.
 • Action (Akcia):
  • Power off (Vypnutie): umožňuje prepnúť hodinky do hlbokého spánku.
  • GPS reset (Resetovanie GPS): umožňuje resetovať GPS.
POZNÁMKA:

Power off (Vypnutie) je stav s nízkou spotrebou. Hodinky prebuďte pripojením kábla USB (s napájacím zdrojom). Spustí sa sprievodca úvodným nastavením. Predchádzajúce hodnoty sa však nevymažú, preto stačí len potvrdiť každý krok.

POZNÁMKA:

Ak sú hodinky 10 minút bez pohybu, prepnú sa do úsporného režimu. Hodinky sa znova aktivujú pri pohybe.

POZNÁMKA:

Obsah servisnej ponuky sa môže počas aktualizácií zmeniť bez upozornenia.

Resetovanie GPS

Ak jednotka GPS nedokáže nájsť signál, v servisnej ponuke môžete resetovať údaje GPS.

Resetovanie GPS:

 1. V servisnej ponuke tlačidlom Light Lock vyhľadajte položku Action (Akcia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 2. Stlačením tlačidla Light Lock vyhľadajte položku GPS reset (Resetovanie GPS) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Stlačením tlačidla Start Stop potvrďte resetovanie GPS alebo stlačením tlačidla Light Lock zrušte operáciu.
POZNÁMKA:

Funkcia resetovania GPS resetuje údaje GPS, hodnoty kalibrácie kompasu a čas zotavenia. Vaše uložené záznamy sa však neodstránia.