Úprava nastavení

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.4

Úprava nastavení

Úprava nastavení

Nastavenia športových hodiniek Suunto Ambit3 Peak môžete zmeniť priamo v hodinkách prostredníctvom webovej lokality Movescount alebo priebežne pomocou aplikácie Suunto Movescount App (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount).

Zmena nastavení v hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock prechádzajte položky ponuky.
  3. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenie.
  4. Stlačením tlačidla Start Stop a Light Lock zmeníte hodnoty nastavenia.
  5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo Back Lap, ak chcete ukončiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

adjusting settings Ambit3