Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.0

Návrat späť

Funkciou Návrat späť môžete obrátiť svoju trasu v ľubovoľnom mieste vášho cvičenia. Hodinky Suunto Ambit3 Vertical vytvárajú dočasné zastávky, ktorými vás sprevádza na začiatok.

Návrat späť v priebehu cvičenia:

  1. V športovom režime so zapnutou jednotkou GPS podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA).
  3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Track back (Návrat späť) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.

Teraz môžete spustiť navigáciu rovnako, ako keď sa naviguje počas cvičenia. Ďalšie informácie o navigovaní po trase nájdete v časti Navigovanie po trase.

Funkciu Návrat späť môžete použiť aj zo záznamníka, ak cvičenie obsahuje údaje GPS. Postupujte rovnako ako pri navigovaní po trase. Prejdite na položku Logbook (Záznamník) namiesto položky Routes (Trasy) a vyberte záznam, ktorý chcete použiť na navigáciu.