Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Offres spéciales été jusqu’à -60% - En profiter >

Suunto Core Používateľská príručka -

Používanie profilu hĺbkomera

Profil depth meter sa používa pri šnorchlovaní. Ukazuje aktuálnu hĺbku a maximálnu hĺbku dosiahnutú pri potápaní so šnorchlom. Maximálna hĺbka pre prístroj je 10 m (32,8 stopy). Keď je aktivovaný profil depth meter, v ľavej hornej časti displeja sa zobrazí ikona vlny.

Keď je aktivovaný profil depth meter, tlačidlo View umožňuje prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

  • Záznamník: zaznamenávanie ponorov so šnorchlom
  • Teplota: meranie aktuálnej teploty
  • Čas: zobrazenie aktuálneho času

Using snorkeling profile

Záznamy v profile hĺbkomer

Záznamník v profile depth meter pracuje podobne, ako záznamník v profile altimeter, ale namiesto zaznamenávania nadmorskej výšky zaznamenáva hĺbku ponorov pri šnorchlovaní.

Postup ukladania záznamov v profile depth meter:

  1. V režime Alti & Baro vyberte zobrazenie záznamníka.
  2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením tlačidla Start Stop. Začnite šnorchlovať.
  3. Pri návrate na hladinu resetujte podržaním stlačeného tlačidla +.
POZOR:

Keď je prístroj pod vodou, nesmiete stlačiť žiadne tlačidlá.

POZNÁMKA:

Pred používaním záznamníka v profile depth meter musíte resetovať záznamník v profile altimeter. V opačnom prípade vaša maximálna hĺbka ponoru ostane rovnaká ako vaša aktuálna nadmorská výška nad hladinou.

TIP:

Po zastavení záznamníka môžete pred jeho resetovaním otvoriť záznamy a zobraziť aktuálny záznam!