Paggamit sa time na mode

Suunto Core Gabay ng Gumagamit -

Paggamit sa time na mode

Paggamit sa time na mode

Ang mode na Time ang nangangasiwa sa pagsusukat ng oras.

Using time mode

Sa pamamagitan ng View maaari kang mag-scroll sa mga view ng sumusunod:

  • Petsa: kasalukuyang araw ng linggo at petsa
  • Segundo: mga segundo bilang mga numero
  • Dalawahang oras: oras sa isa pang time zone
  • Pagsikat at paglubog ng araw: oras ng pagsikat at paglubog ng araw sa isang partikular na lokasyon
  • Stopwatch: sport timer
  • Countdown timer: tutunog ang alarma pagkatapos ng naka-set na tagal
  • Walang laman: walang karagdagang view
PAALALA:

Nag-o-off ang view ng mga segundo na nasa gawing ibabang panel ng screen pagkatapos ng 2 oras na walang pagkilos upang makatipid sa baterya. I-activate sa pamamagitan ng muling pagpasok sa view.