Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Essential Потребителско ръководство -

Sommaire

Използване на компаса

Когато сте в режим Compass, виждате два движещи се сегмента на ръба на дисплея. Те сочат север. Линията на 12 часа показва вашето направление и служи като стрелката на компаса. Цифровата стойност на направлението ви е показана в центъра на дисплея.

В режим Compass можете да отворите следните изгледи с [View]:

  • Час: показва точния час
  • Основни посоки: показва текущото направление спрямо основните посоки
  • Проследяване на посока: показва посоката между направлението и зададената посока

Компасът ще влезе в режим за пестене на енергия след една минута, ако не се натискат бутони. Можете да го активирате повторно с Start Stop.

Можете да използвате компаса по два начина: можете да използвате въртящия пръстен или проследяването на посоката.

Using compass

Използване на проследяването на посоката

При проследяване на посоката можете да заключите посока (направление) и вашият Product name компас ще ви води по нея.

За да използвате проследяването на посоката:

  1. Насочете стрелката на компаса в посоката, в която искате да се движите и натиснете Start Stop. Посоката вече е заключена. Настоящото ви направление е показано в средата на дисплея и ще се променя според движенията ви.
  2. Стрелките на горния ред на дисплея сочат по посоката, по която трябва да поемете, за да се придържате към желаното направление. Символът
    bearing icon потвърждава, че сте се изравнили с правилната посока.
бележка:

Натискането на - Light също така активира подсветката.

Правите преход и току-що сте изкачили стръмен хълм. Поглеждайки над долината отдолу, виждате хижа на другия хълм. Решавате да тръгнете към хижата през долината. Насочвате стрелката на компаса на вашия към хижата и заключвате посоката. Когато слезете в долината, стрелката на най-горния ред на дисплея ще ви показва накъде да вървите. Тъй като компасът се активира само за 40 секунди всеки път, за да пести батерия, ще трябва от време на време да включвате компаса, за да видите посоката. Следете го и ще стигнете бързо.