Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Sommaire

การกันน้ำ

Suunto Kailash กันน้ำลึก 100 เมตร (330 ฟุต) ค่ามิเมตรจะสัมพันธ์กับการดำน้ำลึกที่เกิดขึ้นจริงและมีการทดสอบแรงกดดันในน้ำที่ใช้ในการทดสอบการกันน้ำของ Suunto ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้นาฬิกาสำหรับว่ายน้ำและดำน้ำตื้น แต่ไม่ควรนำมาใช้ในรูปแบบของการดำน้ำลึก

หมายเหตุ:

การกันน้ำจะไม่เทียบเท่ากับการงานในระดับความลึก มาตรฐานการกันน้ำหมายถึงความต้านทานต่อความหนาแน่นคงที่ของอากาศ/น้ำจากการอาบน้ำฝักบัว การอาบน้ำ การว่ายน้ำ การดำน้ำในสระว่ายน้ำและดำน้ำตื้น

เพื่อให้รักษาสถานะการกันน้ำ ขอแนะนำให้:

  • อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้
  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Suunto ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าปลีกสำหรับการซ่อมแซมใดๆ
  • รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ให้่ปราษจากสิ่งสกปรกและทราย
  • อย่าเปิดฝาเครื่องด้วยตัวเอง
  • หลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์สัมผัสการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำและอากาศอย่างรวดเร็ว
  • หากถูกน้ำเค็มให้ล้างออกด้วยน้ำจืดทันที
  • อย่าให้อุปกรณ์ถูกกระแทกหรือทำตก