Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM Kn 750 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto D5 Korisnički vodič

Sukladnost

Direktiva EU-a o radijskoj opremi

Ovime Suunto Oy izjavljuje da je radijska oprema tipa DW182 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.suunto.com/EUconformity.

Direktiva EU-a o osobnoj zaštitnoj opremi

Kombinacija Suunto D5 i transmitera osobna je zaštitna oprema prema Uredbi PPE (EU) 2016/425. Prijavljeno tijelo br. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Francuska, obavilo je ispitivanje prema EZ-u za prije navedenu kombinaciju i potvrđuje sukladnost s europskom normom EN250:2014. Certifikat vrijedi za dubine do 50 m kako je definirano normom EN250:2014.

EU standard mjerača dubine

EN13319 je europska norma za ronilački mjerač dubine. Ronilačka računala Suunto u skladu su s tom normom.

Regulatorne obavijesti FCC / ISED

Izjava o izmjenama

Tvrtka Suunto ne odobrava nikakve korisnikove promjene ili preinake ovog uređaja. Sve promjene ili preinake mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom.

Izjava o smetnjama

Ovaj je uređaj u skladu s poglavljem 15 pravila FCC-a i RSS standardima koji su izuzeti od licenciranja ministarstva Industry Canada. Rad podliježe sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne uzrokuje smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad uređaja.

Obavijest o bežičnoj opremi

Ovaj uređaj udovoljava granicama izlaganja zračenju FCC-a / ISED-a određenim za nekontrolirano okruženje te udovoljava FCC-ovim smjernicama za izlaganje radiofrekvenciji (RF) i dijelu RSS102 ISED-ovih pravila o izlaganju radiofrekvenciji (RF). Ovaj transmiter ne smije biti smješten u blizini bilo kakve druge antene ili transmitera niti s njima zajedno raditi.

FCC-ova obavijest o digitalnom uređaju klase B

Uređaj je testiran za sukladnost s ograničenjima digitalnog uređaja klase B u skladu s poglavljem 15. Pravila FCC-a. Ograničenja su namijenjena razumnoj zaštiti od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Uređaj stvara, koristi i zrači radiofrekvencijsku energiju i ako se ne montira i koristi u skladu s uputama, može stvoriti štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Međutim, nema jamstva da u određenoj instalaciji neće doći do smetnji. Ako uređaj uzrokuje štetne smetnje za radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem uređaja, korisnik treba pokušati ispraviti smetnje jednom od sljedećih mjera:

  • Preusmjeravanje ili premještanje antene prijemnika.
  • Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
  • Povezivanje opreme u utičnicu koja je na drugom strujnom krugu od prijemnika.
  • Savjetovanje s trgovcem ili iskusnim radijskim/televizijskim tehničarom.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Ovaj je digitalni aparat klase B u skladu s kanadskom normom ICES-003.

Table of Content