Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM Kn 750 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto D5 Korisnički vodič

Dekompresijsko ronjenje

Ako u dekompresijskom (deco) zaronu prekoračite granicu bez dekompresije, Suunto D5 pruža informacije o dekompresiji potrebnoj za izron. Informacije o izronu uvijek se prikazuju s dvjema vrijednostima:

 • Ceilin (Granica): dubina iznad koje ne smijete ići
 • Asc. time (Vrijeme izrona): optimalno vrijeme izrona do površine u minutama s postavljenim plinovima
UPOZORENJE:

NIKADA NE IZRANJAJTE IZNAD GRANIČNE DUBINE! Ne smijete izranjati iznad granične dubine tijekom dekompresije. Da biste izbjegli slučajno takvo izranjanje, morate donekle ostati ispod granične dubine.

UPOZORENJE:

Ako ronite s više plinova, ne zaboravite da se vrijeme izrona uvijek računa uz pretpostavku da koristite sve plinove koji se nalaze na izborniku Gases (Plinovi). Prije zarona obavezno provjerite jeste li definirali samo plinove za trenutačni planirani zaron. Izbrišite plinove koji nisu raspoloživi za zaron.

Prilikom dekompresijskog ronjenja mogu postojati tri vrste zastanaka:

 • Sigurnosni zastanak: preporučeni trominutni zastanak za svaki zaron dublji od 10 metara (19,7 ft).
 • Deep stop (Dubinski zastanak): preporučeni zastanak ako ronite dublje od 20 m (65,6 ft).
 • Decompression stop (Dekompresijski zastanak): obavezni zastanak u dekompresijskom zaronu radi vaše sigurnosti jer sprječava dekompresijsku bolest.

U Dive settings (Postavke ronjenja) » Parameters (Parametri) možete sljedeće:

 • uključiti ili isključiti dubinske zastanke (uključeni prema zadanim postavkama)
 • prilagoditi da vrijeme sigurnosnog zastanka bude 3, 4 ili 5 minuta (zadana postavka je 3 minute)
 • postaviti dubinu zadnjeg zastanka na 3,0 m ili 6,0 m (zadana postavka je 3,0 m)

Na sljedećoj slici prikazan je dekompresijski zaron s graničnom dubinom na 17,7 m (58 ft):

Deco dive D5

Na gornjoj slici od dna prema gore vidite sljedeće:

 1. Postoji dekompresijsko područje (Deco window (Deco područje)), odnosno udaljenost između dekompresijske granične dubine (Deco ceiling) plus 3,0 m (9,8 ft) i dekompresijske granične dubine. Stoga je dekompresijsko područje u ovom primjeru između 20,7 m (68 ft) i 17,7 m (58 ft). To je područje u kojemu se događa dekompresija. Što bliže graničnoj dubini ostajete, to je optimalnije dekompresijsko vrijeme.

  Kada izronite blizu granične dubine i uđete u područje dekompresijskog prozora, dvije strelice prikazuju se ispred vrijednosti dubine. Bijele strelice prema dolje i prema gore pokazuju da ste unutar dekompresijskog područja.

 2. Ako izronite iznad granične dubine, još postoji područje sigurne granice koja je jednaka graničnoj dubini minus 0,6 metara (2 ft). Stoga je ona u ovom primjeru između 17,7 m (58 ft) i 17,1 m (56 ft). U području sigurne granice i dalje se računa dekompresija, ali savjetuje se da ne prelazite graničnu dubinu. To se prikazuje tako da vrijednost granične dubine postane žuta sa žutom strelicom prema dolje ispred vrijednosti dubine.

 3. Ako prijeđete sigurnu granicu, izračun dekompresije pauzira dok se ne vratite ispod te granice. Zvučni alarm i crvena strelica prema dolje ispred iznosa dubine ukazuju na nesigurnu dekompresiju.

  Ako zanemarite alarm i ostanete iznad sigurne granice tri minute, Suunto D5 zaključava izračun algoritma, a dekompresijske informacije više neće biti dostupne za zaron. Pogledajte Blokada algoritma.

Primjeri prikaza dekompresije

U nastavku je prikaz vremena izrona tijekom uobičajenog dekompresijskog ronjenja i prvi obavezan dubinski zastanak na 20,3 metra:

p16-deepstop

Suunto D5 uvijek prikazuje graničnu vrijednost od najdubljeg zastanka. Granice dubinskog i sigurnosnog zastanka uvijek su na konstantnoj dubini ako ste usred zastanka. Vrijeme zastanka odbrojava se u minutama i sekundama.

U donjem prikazu dubina zastanka postavljena je na 9,0 m, a ronilac je trenutačno na 9,1 m. Bijele strelice uz vrijednost dubine prikazuju da je ronilac unutar područja zastanka. 1' 28 prikazuje se u žutom polju u prozoru pomaka kao vrijeme neobaveznog zastanka:

p17-safety-stop

Donji prikaz pokazuje da je dubina zastanka postavljena na 3,0 m, a ronilac je na 3,6 m. Bijele strelice ponovno pokazuju da je ronilac unutar područja zastanka. 3' 29 prikazuje se u crvenom polju u prozoru pomaka kao vrijeme obaveznog zastanka:

Stop 3m red D5

Sljedeći primjer pokazuje da je ronilac na 2,4 m (dubina zastanka i dalje je postavljena na 3,0 m), znači unutar područja zastanka, ali iznad granice. Žuta strelica prema dolje znači da se roniocu preporučuje da uroni kako bi bio na optimalnoj dubini. Optimalna dubina (dubina zastanka) od 3,0 m prikazuje se žutom bojom:

Stop 2m yellow

Sada je dubina zastanka postavljena na 10,0 m, a ronilac je na 8,5 m. Ronilac je izvan područja zastanka i mora zaroniti. Crvena strelica obavještava ronioca da zaroni dublje, a dubina zastanka prikazana je crvenom bojom:

Stop 8m red D5

NAPOMENA:

Ako se granična vrijednost premašuje dulje od 3 minute, dekompresijski algoritam se blokira.

U nastavku je primjer što Suunto D5 prikazuje tijekom dubinskog zastanka:

p16-deepstop-2

Uz dekompresijske zastanke granična dubina uvijek se smanjuje dok ste blizu nje čime se neprekidno omogućava dekompresija s optimalnim vremenom izrona.

NAPOMENA:

Uvijek je preporučljivo biti blizu dekompresijske granične dubine prilikom izrona.

Vrijeme izrona uvijek je minimalno vrijeme potrebno za dolazak do površine. Uključuje:

 • Vrijeme potrebno za dubinske zastanke
 • Vrijeme izrona s dubine od 10,0 m (32,8 stope) u minuti
 • Vrijeme potrebno za dekompresiju
UPOZORENJE:

Ako ronite s više plinova, ne zaboravite da se vrijeme izrona uvijek računa uz pretpostavku da koristite sve plinove koji se nalaze na izborniku Gases (Plinovi). Prije zarona obavezno provjerite jeste li definirali samo plinove za trenutačni planirani zaron. Izbrišite plinove koji nisu raspoloživi za zaron.

UPOZORENJE:

STVARNO VRIJEME IZRONA MOŽE BITI DULJE OD PRIKAZANOG NA RONILAČKOM RAČUNALU! Vrijeme izrona produljuje se ako: (1) ostanete na dubini, (2) izranjate sporije od 10 m/min (33 ft/min), (3) napravite dekompresijsko zastajanje na dubini većoj od granične i/ili (4) zaboravite promijeniti plinsku mješavinu. Ti čimbenici mogu povećati i potrebnu količinu plina za disanje za dolazak do površine.

Dubina zadnjeg zastanka

Možete podesiti dubinu zadnjeg zastanka za dekompresijsko ronjenje pod stavkom Postavke zarona / Parametri / Dubina zadnjeg zastanka. Postoje dvije opcije: 3 i 6 m (10 i 20 stopa).

Prema zadanim postavkama dubina zadnjeg zastanka je 3 m (10 stopa). To je preporučena dubina zadnjeg zastanka.

NAPOMENA:

Postavka ne utječe na dubinu gornje granične dubine kod dekompresijskog ronjenja. Zadnja gornja granična dubina uvijek je 3 m (10 stopa).

Table of Content