Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM Kn 750 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto D5 Korisnički vodič

Načini ronjenja

Prema zadanom Suunto D5 ima tri načina zarona: Air/Nitrox, Free i Gauge (donji mjerač vremena). Odaberite odgovarajući način za svoj zaron Dive settings »Mode. Ako odaberete Off (Isključeno), Suunto D5 može se koristiti kao običan sat. U tom se slučaju sve ronilačke funkcije isključuju.

p7-mode-menu

Način Air / nitrox

Način Air (Zrak) služi za ronjenje s običnim zrakom.

Način Nitrox namijenjen je za ronjenje s plinskim mješavinama obogaćenim kisikom.

Ronjenje u načinu Nitrox omogućuje produljenje vremena na dnu ili smanjenje rizika od dekompresijske bolesti. Međutim, ako se promijeni plinska mješavina ili ako se poveća dubina, djelomični tlak kisika načelno se povećava. Suunto D5 navodi informacije koje vam omogućuju prilagodbu ronjenja tako da ostanete u sigurnim granicama.

U načinu Nitrox postotak kisika u spremniku i granica djelomičnog tlaka kisika moraju se unijeti u Suunto D5.

To osigurava ispravne izračune dušika i kisika i korekciju maksimalne radne dubine (MOD-a) koja se temelji na unesenim vrijednostima.

Zadana postavka postotka kisika (O2%) iznosi 21% (zrak), a postavka djelomičnog tlaka kisika (PO2) iznosi 1,6 bara (20 psi).

Način Air/Nitrox ima četiri prikaza:

 • No deco (Bez dekompresije) – luk prikazuje vrijeme bez dekompresije.

  airnitrox nodeco

 • Compass (Kompas)

  airnitrox compass

 • Tlak u spremniku – za više informacija o tome što je prikazano na zaslonu pogledajte poglavlje Tlak u spremniku.

  airnitrox tank pressure

 • Mjerač vremena (vidljiv je nakon prilagodbe pomoću DM5 – zeleni pravokutnik koji se kreće prema gore prikazuje jednu sekundu.

  airnitrox timer

Ronjenje s više plinova

Suunto D5 omogućava izmjene plina tijekom zarona između plinova definiranih u izborniku Gases. Prilikom izrona uvijek dobivate obavijest o zamjeni plinova ako postoji bolji plin.

Na primjer, možda imate sljedeće plinove za uron od 40 m (131,2 stope):

 • Nitrox 26% (1,4 ppO2) (za dno)
 • Nitrox 50% (1,6 ppO2) (dekompresijski plin)
 • Nitrox 99% (1,6 ppO2) (dekompresijski plin)

Prilikom izrona dobivate obavijest da zamijenite plin na 22 m (72 stope) i 6 m (19,7 stopa) u skladu s maksimalnom radnom dubinom (MOD-om) plina.

Skočni prozor obavještava vas kada zamijeniti plinove, kako je prikazano u nastavku:

p19-change-gas

NAPOMENA:

Kada Suunto D5 prepozna da je na popisu plinova dostupan bolji plin, pojavljuje se poruka u skočnom prozoru za zamjenu plina.

UPOZORENJE:

Ako ronite s više plinova, ne zaboravite da se vrijeme izrona uvijek računa uz pretpostavku da upotrebljavate sve plinove koji se nalaze na izborniku Gases. Prije zarona obavezno provjerite jeste li definirali samo plinove za trenutačni planirani zaron. Izbrišite plinove koji nisu raspoloživi za zaron.

NAPOMENA:

Način zarona Air/Nitrox ima zadan samo jedan plin na popisu plinova. Izbornik Gases u tom načinu ne omogućuje dodavanje više od jednog plina. Možete ga aktivirati u izborniku uključivanjem ronjenja s više plinova. Pogledajte i Kako prilagoditi načine zarona s DM5?.

Da biste dodali više plinova, aktivirajte ronjenje s više plinova tako da postavite Multiple gases „Uključeno” u Dive settings » Mode » Parameters. Suunto D5 ponovno se pokreće radi spremanja promjena. Kada se aktivira više plinova, možete dodati ukupno tri plina.

Možete izraditi dodatne načine zarona koristeći Suunto DM5. Pogledajte Kako prilagoditi načine zarona s DM5?.

Promjena plinova tijekom zarona

Promjena plinova provodi se samo u slučaju nužde. Na primjer, u neočekivanim okolnostima ronilac može izgubiti plinsku mješavinu, a u tom slučaju može se prilagoditi situaciji brisanjem plinske mješavine s popisa plinova Suunto D5. Na taj način ronilac može nastaviti s ronjenjem i dobiti točan izračun dekompresije na ronilačkom računalu.

U drugom slučaju, ako iz nekog razloga ronilac ostane bez plina i mora koristiti plinsku mješavinu kolege, moguće je prilagoditi se Suunto D5 situaciji dodavanjem nove plinske mješavine na popis. Suunto D5 ponovno izračunava dekompresiju i prikazuje točne informacije za ronioca.

NAPOMENA:

Ta značajka nije omogućena prema zadanim postavkama pa se mora aktivirati što predstavlja dodatni korak u izborniku plinova tijekom zarona. Dostupna je samo ako se odaberu višestruki plinovi u modulu..

Da biste omogućili promjenu plinova, uključite značajku u izborniku postavki pod stavkom Dive settings / Parameters / Modify gases.

Ako je tijekom zarona s više plinova omogućena, možete dodavati nove plinove ili odabrati postojeći plin na popisu plinova da biste ga uklonili.

Način rada Gauge (Mjerač)

Koristite računalo Suunto D5 kao donji mjerač vremena s načinom rada Gauge mode (Način mjerača).

Mjerač vremena u sredini zaslona prikazuje vrijeme urona u minutama i sekundama, a aktivira se na početku urona.

NAPOMENA:

Način rada mjerača samo je način donjeg mjerača vremena i stoga ne uključuje informacije o dekompresiji ili izračune.

Način rada mjerača ima tri prikaza:

 • Timer (Mjerač vremena)

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Tlak u spremniku – za više informacija o tome što je prikazano na zaslonu pogledajte poglavlje Tlak u spremniku.

  Gauge tank pressure D5

 • NAPOMENA:

  Nakon zarona u načinu Gauge, izračun dekompresije zaključava se na 48 sati. Ako u tom razdoblju ronite, nema dostupnog izračuna dekompresije a u poljima za informacije o dekompresiji prikazuje se Locked.

Slobodni način

Kod načina Free, Suunto D5 može se upotrebljavati kao instrument ronjenja na dah.

Idite u Main menu » Dive settings da biste aktivirali način ronjenja na dah. Suunto D5 ponovno se pokreće radi izmjene načina rada. Kada aktivirate Free Mode (Slobodni način), zaslon prikazuje podatke u bijeloj boji. Dubina je naznačena jedinicom koju ste postavili (pogledajte Kako postaviti jezik i jedinicu?), vrijeme zarona u minutama i sekundama u sredini zaslona. Informacije o temperaturi nalaze se pri dnu zaslona. Donjom tipkom možete promijeniti prozor pri dnu zaslona.

Slobodni zaron počinje na 1,2 m (4 ft) s vodenim kontaktom ili na 3,0 m (9,8 ft) bez vodenog kontakta i završava kada je dubina manja od 0,9 m (3 ft) s vodenim kontaktom ili na 3,0 m (9,8 ft) bez vodenog kontakta. Više informacija o senzoru vodenog kontakta nalazi se u poglavlju Vodeni kontakti.

Način ronjenja na dah ima zadana tri prikaza:

 • Time (Vrijeme)
 • Depth (Dubina)
 • Compass (Kompas)
 • Timer (brojač vremena) (dostupan tek nakon prilagodbe)

Prikaz možete promijeniti kratkim pritiskom srednje tipke.

Time (Vrijeme)

Prije zarona:

Freedive time before dive D5

Tijekom zarona:

Freedive time during dive D5

Depth (Dubina)

Prije zarona:

Freedive depth before dive D5

Tijekom zarona:

Freedive depth during dives D5

To je zadani prikaz. Bijela strelica s lijeve strane luka pomiče se u skladu s dubinom. Žuti luk prikazuje dubinu između maksimalne (definirana Obaviješću o dubini 5) i sljedeće aktivne obavijesti o najvećoj dubini.

Compass (Kompas)

Prije zarona:

Freedive sompass before dives D5

Tijekom zarona:

Freedive compass during dives D5

Timer (Mjerač vremena)

Ovaj je prikaz dostupan tek nakon prilagodbe.

Prije zarona:

Freedive timer before dives D5

Tijekom zarona:

Freedive timer during dives D5

Na površini nakon slobodnog ronjenja

Free mode surface depth view D5

Kada ste na površini nakon slobodnog ronjenja, podaci na zaslonu postaju zeleni. Možete vidjeti zadnju dubinu, vrijeme zadnjeg zarona i broj obavljenih zarona (bijeli broj s ljestvama).

Obavijest o površini

U prikazu Timer vrijeme površinskog intervala mjeri se u minutama i sekundama na dnu zaslona u zelenom polju do vrijednosti koju postavite u Main menu » Dive settings » NOTIFICATIONS » Surface notify.

Free mode surface interval D5

Ako je postavka Surface notify isključena, brojač intervala na površini radi četiri sata, a nakon toga ili nakon što prođe vrijeme prethodno postavljenog površinskog intervala, brojač nestaje sa zaslona. Suunto D5 prikazuje sljedeće podatke:

Free mode time view after surface int

Ikona Pod površinom prikazuje se vrijeme provedeno isporod površine u satima i minutama u bijeloj boji.

Za postavljanje obavijesti o dubini pogledajte poglavlje Kako namjestiti obavijesti o dubini (samo za slobodni zaron)?.

Mjerač vremena na površini

Tijekom slobodnog zarona možete koristiti mjerač vrremena na površini kako biste se pripremili za sljedeći zaron. Suunto D5 pokreće mjerač čim dođete do 0,9 m (2,9 ft).

Table of Content