Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM Kn 750 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Korisnički vodič - 2.0

Ronjenje s ribriderom

Možete koristiti Suunto EON Core za ronjenje s ribriderom prilagodbom uređaja u softveru DM5. Za izradu novog načina zarona pogledajte Kako prilagoditi načine zarona s DM5. Suunto preporučuje korištenje klasičnog ili grafičkog stila za ronjenje s ribriderom. Međutim, po želji možete koristiti istaknuti pregled i prilagoditi polja.

Izračun fiksne ciljne točke omogućuje upotrebu uređaja Suunto EON Core kao rezervnog ronilačkog računala tijekom ronjenja s ribriderom. On ni na koji način ne kontrolira niti nadzire ribrider.

Kada za modul CCR (ribrider zatvorenog kruga) odaberete prilagođeni modul ronjenja s više plinova, u postavkama načina ronjenja izbornik plinova dijeli se na dva: CC plinovi (plinovi zatvorenog kruga) i OC plinovi (plinovi otvorenog kruga).

NAPOMENA:

Za zarone s ribriderom potrebno je koristiti Suunto EON Core samo kao rezervni uređaj. Primarna kontrola i nadzor plinova moraju se provesti isključivo putem ribridera.

Plinovi zatvorenog kruga

Tijekom ronjenja s ribriderom, potrebna su vam minimalno dva plina zatvorenog kruga: jedan je boca s čistim kisikom, a drugi je diluent. Po potrebi možete definirati dodatne diluente.

Na popis plinova možete dodavati samo diluente. Suunto EON Core prema zadanim postavkama pretpostavlja da se upotrebljava kisik tako da se on ne prikazuje na popisu plinova.

Obavezno je u ronilačko računalo (ili putem softvera DM5) unijeti ispravne postotke kisika i helija u boci diluenta da bi se osigurao ispravan izračun tkiva i kisika. Plinovi-diluenti koji se upotrebljavaju tijekom ronjenja s ribriderom nalaze se pod stavkom CC gases u glavnom izborniku.

Plinovi otvorenog kruga

Kao i s diluentima, morate obvezno definirati točne postotke kisika i helija rezervnih izvora svih boca (i dodatnih plinova) kako biste zajamčili točan izračun za tkivo i kisik. Rezervni plinovi za ronjenje s ribriderom definiraju se pod stavkom OC gases u glavnom izborniku.

Ciljne vrijednosti

Prilagođeni način ronjenja s ribriderom ima dvije ciljne vrijednosti, nisku i visoku. Obje se mogu konfigurirati:

 • Niska ciljna vrijednost: 0,4 – 0,9 (zadano: 0.7)
 • Visoka ciljna vrijednost: 1,0 – 1,5 (zadano: 1.3)

Obično nije potrebno mijenjati zadane ciljne vrijednosti. Međutim, možete ih po potrebi promijeniti u modulu DM5 ili na glavnom izborniku.

Za promjenu ciljnih vrijednosti u Suunto EON Core:

 1. Držite srednji gumb pritisnutim da biste ušli u glavni izbornik u površinskom stanju.
 2. Pomoću gornjeg gumba pomaknite se do Ciljne vrijednosti i odaberite je srednjim gumbom.
 3. Pomaknite se do Niske ciljne vrijednosti ili Visoke ciljne vrijednosti i odaberite je srednjim gumbom.
 4. Prilagodite ciljnu vrijednost gornjim ili donjim gumbom i prihvatite srednjim.
 5. Da biste izašli iz izbornika, držite srednji gumb pritisnutim.

Prebacivanje ciljnih vrijednosti

Moguće je automatski prebacivati između ciljnih vrijednosti ovisno o dubini. Zadana niska ciljna vrijednost je dubina od 4,5 m (15 stopa), a visoka ciljna vrijednost je dubina od 21 m (70 stopa).

Automatsko prebacivanje ciljnih vrijednosti prema zadanim postavkama je isključeno za nisku ciljnu vrijednost, a uključeno za visoku.

Za promjenu automatskog prebacivanja ciljnih vrijednosti u Suunto EON Core:

 1. Držite srednji gumb pritisnutim da biste ušli u glavni izbornik u površinskom stanju.
 2. Pomoću gornjeg gumba pomaknite se do Ciljne vrijednosti i odaberite je srednjim gumbom.
 3. Pomanite se do Prebaci nisko ili Prebaci visoko i odaberite srednjim gumbom.
 4. Prilagodite vrijednost dubine za prebacivanje ciljne vrijednosti donjim ili gornjim gumbom i prihvatite srednjim.
 5. Da biste izašli iz izbornika, držite srednji gumb pritisnutim.

Skočne obavijesti prikazuju kada je ciljna vrijednost uključena.

SetpointSwitched

Tijekom ronjenja s aparatom za autonomno ronjenje, možete prebaciti na prilagođenu ciljnu vrijednost u svakom trenutku.

Za promjenu prilagođene postavne ciljne:

 1. Dok ronite u načinu s ribriderom, držite srednji gumb pritisnut da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomaknite se do Prilagođena ciljna vrijednost i odaberite je srednjim gumbom.
 3. Po potrebi gornjim ili donjim gumbom prilagodite ciljnu vrijednost i prihvatite je srednjim gumbom.

Skočna obavijest potvrđuje prilagođeno prebacivanje ciljnih vrijednosti.

CustomSetpoint

NAPOMENA:

Kada prijeđete na prilagođenu ciljnu vrijednost, automatsko prebacivanje ciljnih vrijednosti isključeno je za preostalo trajanje ronjenja.

Rezervni izvori (bailout)

Ako u bilo kojem trenutku zarona s ribriderom posumnjate na kvar bilo koje vrste, morate prijeći na rezervni izvor plina i prekinuti s ronjenjem.

Za prijelaz na rezervni izvor plina:

 1. Držite srednji gumb pritisnutim da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomaknite se do stavke OC plinova i odaberite je srednjim gumbom.
 3. Pomaknite se do željenog rezervnog izvora plina i odaberite ga srednjim gumbom.

Nakon odabira rezervnog plina, polje ciljne vrijednosti zamjenjuje se vrijednošću pO2 odabranog plina otvorenog kruga.

rezervni izvor

Ako se kvar popravi ili se situacija na drugi način normalizira, možete se prebaciti natrag na diluent slijedeći postupak naveden u nastavku, ali morate odabrati CC plinove.

Table of Content