Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM Kn 750 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Korisnički vodič - 2.0

Ronjenje s više plinova

Suunto EON Core omogućuje izmjenu plina tijekom zarona između plinova definiranih na izborniku Gases. Prilikom izrona uvijek dobivate obavijest o zamjeni plinova ako postoji bolji plin.

Na primjer, možda imate sljedeće plinove za uron od 55 m (180,5 stopa):

  • tx18/45, MOD 62.2m (pO2 1.3)
  • tx50/10, MOD 22m (pO2 1.6)
  • oxygen, MOD 6 m

Prilikom izrona dobivate obavijest da zamijenite plin na 21 m (70 stopa) i 6 m (19,7 stopa) u skladu s maksimalnom radnom dubinom (MOD-om) plina.

Skočni prozor obavještava vas kada zamijeniti plinove, kako je prikazano u nastavku:

Change Gas Core

UPOZORENJE:

Ako ronite s više plinova, ne zaboravite da se vrijeme izrona uvijek računa uz pretpostavku da upotrebljavate sve plinove koji se nalaze na izborniku Gases. Prije zarona obavezno provjerite jeste li definirali samo plinove za trenutačni planirani zaron. Izbrišite plinove koji nisu raspoloživi za zaron.

Promjena plinova tijekom zarona

Promjena plinova provodi se samo u slučaju nužde. Na primjer, u neočekivanim okolnostima ronilac može izgubiti plinsku mješavinu, a u tom slučaju može se prilagoditi situaciji brisanjem plinske mješavine s popisa plinova u Suunto EON Core. Na taj način ronilac može nastaviti s ronjenjem i dobiti točan izračun dekompresije na ronilačkom računalu.

U drugom slučaju, ako iz nekog razloga ronilac ostane bez plina i mora koristiti mješavinu plinova od kolege, uređaj Suunto EON Core moguće je prilagoditi situaciji dodavanjem nove mješavine plinova na popis. Suunto EON Core ponovno računa dekompresiju i prikazuje točne informacije za ronioca.

NAPOMENA:

Ta značajka nije omogućena prema zadanim postavkama pa se mora aktivirati što predstavlja dodatni korak u izborniku plinova tijekom zarona. Dostupna je samo ako se odaberu višestruki plinovi u modulu..

Da biste omogućili izmjenu plinova, uključite tu značajku na izborniku postavki u odjeljku Dive settings » Parameters » Modify gases.

Ako je tijekom zarona s više plinova omogućena, možete dodavati nove plinove ili odabrati postojeći plin na popisu plinova da biste ga uklonili.

NAPOMENA:

Ronilac ne može mijenjati niti uklanjati plin koji se trenutačno koristi (aktivan plin).

Kada se uključi opcija Modify gases, s popisa plinova možete uklanjati plinove koji se ne koriste, na njega dodavati nove plinove i mijenjati parametre (O2, He, pO2) neaktivnih plinova.

Izobarična protudifuzija (ICD)

Izobarična protudifuzija (ICD) nastaje kada različiti inertni plinovi (kao što su dušik i helij) difundiraju u različitim smjerovima tijekom zarona. Drugim riječima, tijelo apsorbira jedan plin dok se drugi otpušta. ICD predstavlja rizik tijekom zarona s mješavinama trimix.

To se može dogoditi u zaronu kada se, primjerice, plin trimix prebaci na nitrox ili lagani trimix. Nakon prebacivanja helij i dušik brzo difundiraju u suprotnim smjerovima. Time se stvara prolazno povećanje ukupnog tlaka inertnog plina koje može uzrokovati dekompresijsku bolest (DCS).

Trenutačno nema algoritama koji mogu riješiti ICD. Stoga ga morate uzeti u obzir pri planiranju ronjenja s mješavinom trimix.

Možete upotrijebiti Suunto EON Core za sigurno planiranje upotrebe trimixa. Na izborniku Gases možete podesiti postotke kisika (O2) i helija (He) da biste vidjeli promjenu parcijalnog tlaka dušika (ppN2) i parcijalnog tlaka helija (ppHe).

Povećanje parcijalnog tlaka naznačeno je pozitivnim brojem, a smanjenje negativnim. Promjene vrijednosti ppN2 i ppHe prikazuju se uz svaku plinsku mješavinu na koju želite prijeći. Maksimalna radna dubina dišnog plina na dubini na kojoj parcijalni tlak kisika (pO2) u mješavini plina prekoračuje sigurnosnu granicu. Granica pO2 za plin može se definirati.

Upozorenje ICD generira se kada je:

  1. Dubina prebacivanja plina veća od 10 m (33 ft).
  2. Geometrijska sredina promjene parcijalnog tlaka N2 i promjene parcijalnog tlaka He veća od 0,35 bara.

Ako se te granice prekorače s prekidačem plina, Suunto EON Core označava opasnost od ICD-a kako je prikazano u nastavku:

isobaric eon

U ovom primjeru dostupne su plinske mješavine za duboki zaron s mješavinom trimix:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Oxygen, MOD 6 m

Suunto EON Core označava opasnost od ICD-a kada se plinska mješavina prebaci s 15/55 na 35/15 na dubini od 27,1 m.

Ako dođe do prebacivanja plinova, promjene vrijednosti ppN2 i ppHe daleko su izvan sigurnih granica.

Način na koji se može izbjeći opasnost od ICD-a jest povećati udio helija u prvoj dekompresijskoj plinskoj mješavini (trimix 35/15) da bi se dobila mješavina trimix od 35/32. Zbog ove promjene, drugom dekompresijskom plinu (trimix 50/10) treba više helija da bi se izbjegla opasnost od ICD-a. Druga dekompresijska plinska mješavina treba biti trimix 50/12. Ovim bi se izmjenama promjene parcijalnog tlaka zadržale na sigurnoj razini i uklonila opasnost od iznenadnog ICD-a.

Table of Content