Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kn 750 | SUUNTO OFFERS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Korisnički vodič

 • Ronjenje s ribriderom.

Ronjenje s ribriderom.

Možete koristiti Suunto EON Core za ronjenje s ribriderom prilagodbom uređaja u softveru DM5. Suunto preporučuje korištenje klasičnog ili grafičkog stila za ronjenje s ribriderom. Međutim, po želji možete koristiti istaknuti pregled i prilagoditi polja.

Izračun fiksne ciljne vrijednosti omogućuje upotrebu Suunto EON Core kao rezervnog ronilačkog računala tijekom ronjenja s ribriderom. On ni na koji način ne kontrolira niti nadzire ribrider.

Kada za modul CCR odaberete prilagođeni modul ronjenja s više plinova, u postavkama načina izbornik plinova dijeli se na dva: CC plinovi (plinovi zatvorenog kruga) i OC plinovi (plinovi otvorenog kruga).

NAPOMENA:

Za ronjenje s aparatom za autonomno ronjenje Suunto EON Core treba se koristiti samo kao rezervni uređaj. Primarna kontrola i nadzor plinova moraju se provesti isključivo putem ribridera.

Plinovi zatvorenog kruga

Tijekom ronjenja s ribriderom, potrebna su vam minimalno dva plina zatvorenog kruga: jedan je boca s čistim kisikom, a drugi je diluent. Po potrebi možete definirati dodatne diluente.

Obavezno je u ronilačko računalo (ili putem softvera DM5) unijeti ispravne postotke kisika i helija u diluentu u boci za diluent da bi se osigurao ispravan izračun tkiva i kisika. Plinovi diluenta koji se koriste tijekom ronjenja s ribriderom nalaze se pod stavkom CC plinovi u glavnom izborniku.

Plinovi otvorenog kruga

Kao i s diluentima, morate obavezno definirati točne postotke kisika i helija rezervnih izvora svih boca (i dodatnih plinova) kako biste osigurali točan izračun za tkivo i kisik. Rezervni plinovi za ronjenje s ribriderom definiraju se pod stavkom OC plinovi u glavnom izborniku.

Ciljne vrijednosti

Prilagođeni modul ronjenja s ribriderom ima dvije ciljne vrijednosti, nisku i visoku. Obje se mogu konfigurirati:

 • Niska ciljna vrijednost: 0,4 – 0,9 (zadano: 0.7)
 • Visoka ciljna vrijednost: 1,0 – 1,6 (zadano: 1.3)

Obično nije potrebno mijenjati zadane ciljne vrijednosti. Međutim, možete ih po potrebi promijeniti u softveru DM5 ili na glavnom izborniku.

Za promjenu ciljnih vrijednosti u Suunto EON Core:

 1. Držite srednji gumb pritisnutim da biste ušli u glavni izbornik u površinskom stanju.
 2. Pomaknite se do stavke Ciljna vrijednost gornjim gumbom i odaberite srednjim.
 3. Pomaknite se do stavke Niska ciljna vrijednost ili Visoka ciljna vrijednost i odaberite srednjim gumbom.
 4. Prilagodite ciljnu vrijednost gornjim ili donjim gumbom i prihvatite srednjim.
 5. Da biste izašli iz izbornika, držite srednji gumb pritisnutim.

Prebacivanje ciljnih vrijednosti

Moguće je automatski prebacivati između ciljnih vrijednosti ovisno o dubini. Zadana niska ciljna vrijednost je dubina od 4,5 m (15 stopa), a visoka ciljna vrijednost je dubina od 21 m (70 stopa).

Automatsko prebacivanje ciljnih vrijednosti prema zadanim postavkama je isključeno za nisku ciljnu vrijednost, a uključeno za visoku.

Za promjenu automatskog prebacivanja ciljnih vrijednosti u Suunto EON Core:

 1. Držite srednji gumb pritisnutim da biste ušli u glavni izbornik u površinskom stanju.
 2. Pomaknite se do stavke Ciljna vrijednost gornjim gumbom i odaberite srednjim.
 3. Pomaknite se do stavke Prebacivanje niske ili Prebacivanje visoke i odaberite srednjim gumbom.
 4. Prilagodite vrijednost dubine za prebacivanje ciljne vrijednosti donjim ili gornjim gumbom i prihvatite srednjim.
 5. Da biste izašli iz izbornika, držite srednji gumb pritisnutim.

Skočne obavijesti prikazuju kada je ciljna vrijednost uključena.

SetpointSwitched

Tijekom ronjenja s ribriderom, možete prebaciti na prilagođenu ciljnu vrijednost u svakom trenutku.

Za promjenu prilagođene ciljne vrijednosti:

 1. Dok ronite u modulu za ribrider, držite srednji gumb pritisnut da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomaknite se do stavke Prilagođena ciljna vrijednost i odaberite srednjim gumbom.
 3. Prilagodite ciljnu vrijednost po potrebi gornjim ili donjim gumbom i prihvatite srednjim.

Skočna obavijest potvrđuje prilagođeno prebacivanje ciljnih vrijednosti.

CustomSetpoint

NAPOMENA:

Kada prijeđete na prilagođenu ciljnu vrijednost, automatsko prebacivanje ciljnih vrijednosti isključeno je za preostalo trajanje ronjenja.

Rezervni izvori (bailout)

Ako u bilo kojem trenutku zarona s ribriderom posumnjate na kvar bilo koje vrste, morate prijeći na rezervni izvor plina i prekinuti s ronjenjem.

Za prijelaz na rezervni izvor plina:

 1. Držite srednji gumb pritisnutim da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomaknite se do stavke OC plinova i odaberite je srednjim gumbom.
 3. Pomaknite se do željenog rezervnog izvora plina i odaberite ga srednjim gumbom.

Nakon odabira rezervnog plina, polje ciljne vrijednosti zamjenjuje se vrijednošću pO2 odabranog plina otvorenog kruga.

rezervni izvor

Ako se kvar popravi ili se situacija na drugi način normalizira, možete se prebaciti natrag na diluent slijedeći postupak naveden u nastavku, ali morate odabrati CC plinove.

Table of Content