Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kn 750 SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Korisnički vodič – 1.6

Sigurnost

Vrste mjera opreza

UPOZORENJE:
  • koristi se u postupku ili situaciji koja može dovesti do teške ozljede ili smrti.
OPREZ:
  • koristi se u postupku ili situaciji koja će dovesti do oštećenja proizvoda.
NAPOMENA:
  • koristi se za naglašavanje važnih informacija.
SAVJET:
  • koristi se za dodatne savjete kako koristiti značajke i funkcije uređaja.

Prije zarona

Pazite da u potpunosti razumijete upotrebu, zaslone i ograničenja ronilačkih instrumenata. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom priručniku ili ronilačkom računalu, prije ronjenja obratite se distributeru uređaja Suunto. Ne zaboravite da ste VI ODGOVORNI ZA VLASTITU SIGURNOST!

Ronilačko računalo namijenjeno je upotrebi samo s komprimiranim zrakom.

Mjere opreza

UPOZORENJE:

RONILAČKO RAČUNALO SMIJU KORISTITI SAMO OBUČENI RONIOCI! Nedostatak obuke za bilo koju vrstu ronjenja, uključujući ronjenje na dah, može uzrokovati pogreške kod ronioca, kao što su neispravna upotreba plinskih mješavina ili neispravna dekompresija, što može dovesti do teške ozljede ili smrti.

UPOZORENJE:

Morate pročitati tiskani kratki vodič i mrežni korisnički vodič za svoje ronilačko računalo. Ako to ne učinite, može doći do neispravne upotrebe, teške ozljede ili smrti.

UPOZORENJE:

UVIJEK POSTOJI RIZIK OD DEKOMPRESIJSKE BOLESTI (DCS) KOD SVAKOG PROFILA RONJENJA ČAK I AKO SLIJEDITE PLAN PROPISAN RONILAČKIM TABLICAMA ILI RAČUNALOM. NITI JEDAN POSTUPAK, NITI JEDNO RONILAČKO RAČUNALO I NITI JEDNA RONILAČKA TABLICA NE MOGU SPRIJEČITI MOGUĆNOST DEKOMPRESIJSKE BOLESTI ILI TOKSIČNOSTI KISIKA! Fiziološko stanje pojedinca mijenja se iz dana u dan. Ronilačko računalo ne može uzeti u obzir te promjene. Preporučujemo da svakako ostanete unutar granica izloženosti koje postavi instrument kako biste smanjili rizik od dekompresijske bolesti. Poduzmite dodatnu mjeru sigurnosti i prije ronjenja posavjetujte se s liječnikom o svom fizičkom stanju.

UPOZORENJE:

Ako imate srčani stimulator, preporučujemo da ne ronite s bocom. Ronjenje s bocom uzrokuje fizički napor za tijelo koje može biti neprikladno za stimulatore srca.

UPOZORENJE:

Ako imate srčani stimulator, savjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog uređaja. Induktivna frekvencija uređaja može uzrokovati smetnje na srčanom stimulatoru.

UPOZORENJE:

Ako proizvod dođe u kontakt s kožom, može doći do alergijskih reakcije ili iritacije kože iako su naši proizvodi usklađeni sa standardima industrije. U tom slučaju odmah prekinite s upotrebom i potražite savjet liječnika.

UPOZORENJE:

Nije za profesionalnu uporabu! Ronilačka računala Suunto namijenjena su isključivo za rekreativnu uporabu s najvećom dubinom urona do 80 metara. Zahtjevi komercijalnog ili profesionalnog ronjenja mogu izložiti ronioca dubinama i uvjetima kojima se povećava rizik od dekompresijske bolesti (DCS). Stoga poduzeće Suunto preporučuje da se uređaj ne upotrebljava ni za kakav oblik komercijalnog ili profesionalnog ronjenja.

UPOZORENJE:

KORISTITE POMOĆNE INSTRUMENTE! Pobrinite se da koristite pomoćne instrumente, uključujući mjerač dubine, podvodni manometar, tajmer ili sat te da imate pristup dekompresijskim tablicama kad god ronite s ronilačkim računalom.

UPOZORENJE:

Iz sigurnosnih razloga nikada ne biste smjeli roniti sami. Ronite s određenim kolegom. Morate se držati ostalih neko vrijeme nakon urona jer može doći do naknadne dekompresijske bolesti koja se može potaknuti površinskim aktivnostima.

UPOZORENJE:

OBAVITE PRIPREMNE PROVJERE! Prije urona obavezno provjerite radi li vaše ronilačko računalo i jesu li mu postavke ispravne. Provjerite radi li zaslon, je li razina napunjenosti baterije u redu, je li tlak u spremniku ispravan itd.

UPOZORENJE:

Tijekom urona redovito provjeravajte ronilačko računalo. Ako vjerujete ili zaključite da postoji problem s bilo kojom funkcijom računala, odmah prekinite ronjenje i sigurno se vratite na površinu. Nazovite korisničku podršku tvrtke Suunto i vratite računalo servisnom centru za Suunto na pregled.

UPOZORENJE:

TIJEKOM RADA RONILAČKO RAČUNALO NE SMIJE SE MIJENJATI NITI DIJELITI IZMEĐU KORISNIKA! Informacije na njemu ne odnose se na osobu koja ga nije nosila tijekom cijelog urona ili u nizu uzastopnih urona. Profili ronjenja računala moraju se odnositi na konkretnog korisnika. Ako se ostavi na površini tijekom bilo kojeg urona, ronilačko računalo davat će netočne informacije za sljedeće urone. Niti jedno ronilačko računalo ne može uzeti u obzir urone koji su obavljeni bez računala. Stoga ronjenje do četiri dana prije prve upotrebe računala može uzrokovati netočne informacije i mora se izbjegavati.

UPOZORENJE:

NEMOJTE IZLAGATI NITI JEDAN DIO RONILAČKOG RAČUNALA PLINSKOJ MJEŠAVINI U KOJOJ IMA VIŠE OD 40 % KISIKA! Zrak obogaćen većim udjelom kisika predstavlja opasnost od požara ili eksplozije, odnosno teške ozljede ili smrti.

UPOZORENJE:

NEMOJTE RONITI S PLINSKIM MJEŠAVINAMA AKO NISTE OSOBNO PROVJERILI SADRŽAJ BOCE I UNIJELI ANALIZIRANU VRIJEDNOST U RONILAČKO RAČUNALO! Ako ne provjerite sadržaj boce i ne unesete odgovarajuće vrijednosti za plin u ronilačko računalo, informacije o planu ronjenja bit će neispravne.

UPOZORENJE:

Upotreba softvera za planiranje urona kao što je Suunto DM5 nije nadomjestak za propisnu ronilačku obuku. Ronjenje s plinskim mješavinama nosi opasnosti s kojima roniocikoji rone sa zrakom nisu upoznati. Za ronjenje s plinovima Trimix, Triox, Heliox i Nitrox ili mješavinom sviju ronioci moraju proći posebnu obuku za vrstu ronjenja koju provode.

UPOZORENJE:

Nemojte koristiti Suunto USB kabel u područjima sa zapaljivim plinovima. To može dovesti do eksplozije.

UPOZORENJE:

Nemojte rastavljati niti na bilo koji način mijenjati Suunto USB kabel. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

UPOZORENJE:

Nemojte koristiti USB kabel Suunto ako su kabel ili njegovi dijelovi oštećeni.

OPREZ:

NEMOJTE dopustiti da priključni pinovi USB kabela dodiruju vodljive površine. Može doći do kratkog spoja na kabelu zbog čega postaje neupotrebljiv.

Izroni u nuždi

U malo vjerojatnom slučaju da dođe do kvara ronilačkog računala tijekom zarona, slijedite mjere opreza koje vam je dala ovlaštena agencija za ronilačku obuku za trenutan i siguran izron.

Table of Content