Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM Kn 750 | EASY RETURNS | NEW SUUNTO 9 PEAK, FIND OUT MORE | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto EON Steel Korisnički vodič - 2.5

Ronjenje s dekompresijom

Ako u ronjenju s dekompresijom (deco) prekoračite granicu ronjenja bez dekompresije, Suunto EON Steel pruža informacije o dekompresiji potrebnoj za izron. Informacije o izronu uvijek se prikazuju s dvjema vrijednostima:

 • ceiling: najmanja dubina iznad koje ne smijete ići
 • asc. time: optimalno vrijeme izrona do površine u minutama s postavljenim plinovima
UPOZORENJE:

NIKADA NE IZRANJAJTE IZNAD GRANIČNE DUBINE! Ne smijete izranjati iznad granične dubine tijekom dekompresije. Da biste izbjegli slučajno takvo izranjanje, morate donekle ostati ispod granične dubine.

Prilikom ronjenja s dekompresijom mogu postojati tri vrste zastanaka:

 • Safety stop: preporučeni trominutni zastanak za svaki zaron dublji od 10 m (33 ft).
 • Deepstop: preporučeni zastanak ako ronite dublje od 20 m (66 ft).
 • Decompression stop (Dekompresijski zastanak): obavezni zastanak pri ronjenju u dekompresijskom režimu za vašu sigurnost jer sprječava dekompresijsku bolest.

U Dive settings » Parameters možete

 • uključiti ili isključiti duboke zastanke (uključeni prema zadanim postavkama)
 • prilagoditi da vrijeme sigurnosnog zastanka bude 3, 4 ili 5 minuta (zadana postavka je 3 minute)
 • postaviti dubinu zadnjeg zastanka na 3,0 m ili 6,0 m (zadana postavka je 3,0 m)

Na sljedećoj slici prikazan je zaron s dekompresijom s graničnom dubinom na 17,7 m (58 ft):

deco dive steel

Na gornjoj slici od dna prema gore vidite sljedeće:

 1. Postoji dekompresijsko područje (Deco window (Deco područje)), odnosno udaljenost između dekompresijske granične dubine (Deco ceiling) plus 3,0 m (9,8 ft) i dekompresijske granične dubine. Stoga je dekompresijsko područje u ovom primjeru između 20,7 m (68 ft) i 17,7 m (58 ft). To je područje u kojemu se događa dekompresija. Što bliže graničnoj dubini ostajete, to je optimalnije dekompresijsko vrijeme.

  Kada izronite blizu granične dubine i uđete u područje dekompresijskog prozora, dvije strelice prikazuju se ispred vrijednosti dubine. Bijele strelice prema dolje i prema gore pokazuju da ste unutar dekompresijskog područja.

 2. Ako izronite iznad granične dubine, još postoji područje sigurne granice koja je jednaka graničnoj dubini minus 0,6 m (2 ft). Stoga je ona u ovom primjeru između 17,7 m (58 ft) i 17,1 m (56 ft). U području sigurne granice i dalje se računa dekompresija, ali savjetuje se da ne se vratite ispod gornje granične dubine. To se prikazuje tako da vrijednost granične dubine postane žuta sa žutom strelicom prema dolje ispred vrijednosti dubine.

 3. Ako prijeđete sigurnu granicu, izračun dekompresije pauzira dok se ne vratite ispod te granice. Zvučni alarm i crvena strelica prema dolje ispred iznosa dubine ukazuju na nesigurnu dekompresiju.

  Ako zanemarite alarm i ostanete iznad sigurne granice tri minute, Suunto EON Steel zaključava izračun algoritma, a dekompresijske informacije više neće biti dostupne za zaron. Pogledajte Blokada algoritma.

Primjeri prikaza dekompresije

U nastavku je prikaz urona s dekompresijom na kojem se vidi vrijeme izrona i prvi obavezan duboki zastanak na 20,3 metra:

ascTime

Suunto EON Steel uvijek prikazuje graničnu vrijednost od najdubljeg zastanka. Granice dubinskog i sigurnosnog zastanka uvijek su na konstantnoj dubini ako ste usred zastanka. Vremena sigurnosnog zastanaka i dekompresijskih zastanaka odbrojavaju se u minutama, vrijeme dubokih zastanaka prikazuje se u minutama i sekundama.

U donjem prikazu gornja granična dubina zastanka postavila se na 10,8 m, a ronilac je trenutačno na 11,1 m. Bijelim strelicama uz vrijednost dubine pokazuje se da je ronilac unutar područja zastanka. 1' 18 označeno je žutom bojom kao vrijeme neobaveznog zastanka:

deeptsop steel white arrows

Donji prikaz pokazuje da je gornja granična dubina postavljena na 3,0 m, a ronilac je na 3,7 m. Bijele strelice ponovno pokazuju da je ronilac unutar područja dekompresije. 3' 09 označava se crvenom bojom kao vrijeme obaveznog zastanka:

ceiling 3 red steel

Sljedeći primjer pokazuje da je ronilac na 2,4 m (gornja granična dubina i dalje je postavljena na 3,0 m), što znači da je unutar područja dekompresije, ali iznad granice. Žuta strelica prema dolje znači da se roniocu preporučuje da uroni kako bi bio na optimalnoj dubini. Optimalna dubina (gornja granična dubina) od 3,0 m prikazuje se žutom bojom:

safety stop yellow steel

Donjim zaslonom prikazuje se da je gornja granična dubina postavljena na 3,0 m i da je ronilac na 2,3 m. Ronilac je izvan područja dekompresije i mora zaroniti. Crvenom strelicom i zvukom alarma obavještava se ronilac da zaroni dublje, a gornja granična dubina prikazuje se crvenom bojom: Umjesto vremena prikazuje se "- -" kada je ronilac izvan područja dekompresije.

stop red steel

NAPOMENA:

Ako se gornja granična dubina premašuje dulje od 3 minute, dekompresijski algoritam se blokira.

U nastavku je primjer što Suunto EON Steel prikazuje tijekom dubinskog zastanka:

deepstop

S dekompresijskim zastancima u načinu rada s kontinuiranim izronom, gornja se granična dubina stalno smanjuje dok ste blizu gornje granične dubine i tako omogućuje kontinuiranu dekompresiju s optimalnim vremenom izrnoa. U stupnjevitom načinu izrona, gornja granična vrijednost ista je određeno vrijeme, a zatim se pomiče prema gore za po 3 m (10 ft).

NAPOMENA:

Uvijek je preporučljivo biti blizu dekompresijske gornje granične dubine prilikom izrona.

Vrijeme izrona uvijek je minimalno vrijeme potrebno za dolazak do površine. Uključuje:

 • Vrijeme potrebno za duboke zastanke
 • Vrijeme izrona s trenutne dubine brzinom od 10,0 m (32,8 ft) u minuti
 • Vrijeme potrebno za dekompresiju
UPOZORENJE:

Ako ronite s više plinova, ne zaboravite da se vrijeme izrona uvijek računa uz pretpostavku da koristite sve plinove koji se nalaze na izborniku Gases (Plinovi). Prije zarona obavezno provjerite jeste li definirali samo plinove za trenutačni planirani zaron. Izbrišite plinove koji nisu raspoloživi za zaron.

UPOZORENJE:

STVARNO VRIJEME IZRONA MOŽE BITI DULJE OD PRIKAZANOG NA RONILAČKOM RAČUNALU! Vrijeme izrona produljuje se ako: (1) ostanete na dubini, (2) izranjate sporije od 10 m/min (33 ft/min), (3) napravite dekompresijsko zastajanje na dubini većoj od granične i/ili (4) zaboravite promijeniti plinsku mješavinu. Ti čimbenici mogu povećati i potrebnu količinu plina za disanje za dolazak do površine.

Dubina zadnjeg zastanka

Možete prilagoditi dubinu zadnjeg zastanka za dekompresijske zarone ispod Dive settings » Parameters » Last stop depth. Postoje dvije opcije: 3 i 6 m (10 i 20 ft).

Prema zadanim postavkama dubina zadnjeg zastanka je 3 m (10 ft). To je preporučena dubina zadnjeg zastanka.

NAPOMENA:

Postavka ne utječe na dubinu gornje granične dubine kod ronjenja s dekompresijom. Zadnja gornja granična dubina uvijek je 3 m (10 ft).

SAVJET:

Razmislite o postavljanju dubine zadnjeg zastanka na 6 m (20 ft) kada ronite u grubim morskim uvjetima i kada je zaustavljanje na 3 m izazovno.

Table of Content