Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kn 750 SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Korisnički vodič – 1.6

  • Ronjenje s više plinova

Ronjenje s više plinova

Suunto EON Steel omogućuje promjenu plinova tijekom zarona između plinova definiranih na izborniku Plinovi. Prilikom izrona uvijek dobivate obavijest za zamjenu plinova ako je dostupan bolji plin.

Na primjer, možda imate sljedeće plinove za uron od 55 m (180,5 stopa):

  • tx18/45, MOD 58 m
  • tx50/10, MOD 21 m
  • oxygen, MOD 6 m

Prilikom izrona dobivate obavijest o zamjeni plina na 21 m (70 stopa) i 6 m (19,7 stopa) u skladu s maksimalnom radnom dubinom (MOD-om) plina.

Obavijest vas obavještava kada zamijeniti plinove, kako je prikazano u nastavku:

ChangeGas

UPOZORENJE:

Ako ronite s više plinova, ne zaboravite da se vrijeme izrona uvijek računa uz pretpostavku da koristite sve plinove koji se nalaze na izborniku Plinovi. Prije zarona obavezno provjerite jeste li definirali samo plinove za trenutačni planirani zaron. Izbrišite plinove koji nisu raspoloživi za zaron.

Promjena plinova tijekom zarona

Promjena plinova provodi se samo u slučaju nužde. Na primjer, u neočekivanim okolnostima ronilac može izgubiti plinsku mješavinu, a u tom slučaju može se prilagoditi situaciji brisanjem plinske mješavine s popisa plinova Suunto EON Steel. Na taj način ronilac može nastaviti s ronjenjem i dobiti točan izračun dekompresije na ronilačkom računalu.

U drugom slučaju, ako iz nekog razloga ronilac ostane bez plina i mora koristiti plinsku mješavinu kolege, moguće je prilagoditi se Suunto EON Steel situaciji dodavanjem nove plinske mješavine na popis. Suunto EON Steel ponovno izračunava dekompresiju i prikazuje točne informacije za ronioca.

NAPOMENA:

Ta značajka nije omogućena prema zadanim postavkama pa se mora aktivirati što predstavlja dodatni korak u izborniku plinova tijekom zarona. Dostupna je samo ako se odaberu višestruki plinovi u modulu..

Da biste omogućili promjenu plinova, uključite značajku u izborniku postavki pod stavkom Dive settings / Parameters / Modify gases.

Ako je tijekom zarona s više plinova omogućena, možete dodavati nove plinove ili odabrati postojeći plin na popisu plinova da biste ga uklonili.

Izobarna protudifuzija (ICD)

Izobarna protudifuzija (ICD) nastaje kada se različiti inertni plinovi (kao što su dušik i helij) šire u različitim smjerovima tijekom zarona. Drugim riječima, tijelo apsorbira jedan plin dok se drugi otpušta. ICD predstavlja rizik u zaronima s mješavinama Trimix.

To se može dogoditi u zaronu kada se, primjerice, plin Trimix prebaci na Nitrox ili lagani Trimix. Nakon prebacivanja helij i dušik brzo se šire u suprotnim smjerovima. Time se stvara prolazno povećanje ukupnog tlaka inertnog plina koje može uzrokovati dekompresijsku bolest (DCS).

Trenutačno nema algoritama koji mogu riješiti ICD. Stoga ga morate uzeti u obzir prilikom planiranja ronjenja s mješavinom Trimix.

Možete koristiti Suunto EON Steel za sigurno planiranje upotrebe mješavine Trimix. Na izborniku Plinovi možete prilagoditi postotak kisika (O2) i helija (He) da biste vidjeli promjenu djelomičnog tlaka dušika (ppN2) i djelomičnog tlaka helija (ppHe).

Povećanje djelomičnog tlaka naznačeno je pozitivnim brojem, a smanjenje negativnim. Promjene vrijednosti ppN2 i ppHe prikazane su uz svaku plinsku mješavinu na koju želite prijeći. Pretpostavlja se da je maksimalna radna dubina (MOD) ona na početku upotrebe plinske mješavine.

Do ICD upozorenja dolazi kada je dubina za prebacivanje plinova veća od 10 m (30 stopa) i:

  1. Promjena vrijednosti ppN2 povećava se za više od +0,5, ili
  2. Promjena vrijednosti ppHe povećava se za više od +0,5, a vrijednosti ppN2 smanjuje za više od -0,25.

Ako se prilikom prebacivanja plinova ta ograničenja prekorače, Suunto EON Steel označava opasnost od ICD-a kako je prikazano u nastavku:

izobarna novo

U ovom primjeru dostupne su plinske mješavine za duboki zaron s mješavinom Trimix:

  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Kisik

Suunto EON Steel označava opasnost od ICD-a kada se plinska mješavina prebaci s 15/55 na 35|10 na dubini od 34,4 m.

Ako dođe do prebacivanja plinova, promjene vrijednosti ppN2 i ppHe daleko su izvan sigurnih granica.

Način na koji se može izbjeći opasnost od ICD-a jest povećati udio helija u plinskoj mješavini 35/10 na mješavinu Trimix 35/25. Time bi se promjene djelomičnog tlaka održale na sigurnoj razini i otklonila bi se opasnost od naglog ICD-a.

Table of Content