Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM Ft30,000 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Core Használati útmutató -

A Magasságmérő profil használata

Az altimeter (Magasságmérő) profil a referenciaértékek alapján számítja ki a magasságot. Referenciaérték a tengerszinti légnyomás vagy egy korábbi magassági referenciaérték lehet. Ha az altimeter (Magasságmérő) profil aktív, az Alti szó aláhúzva jelenik meg a kijelzőn.

Amikor az altimeter (Magasságmérő) profil aktív, a következő nézetek érhetőrk el a View gombbal:

 • Log recorder (Adatrögzítő): a naplóban rögzíti a magasságváltozásokat.
 • Altitude difference measurer (Magasságkülönbség-mérő): a beállítási ponttól számított magasságkülönbséget méri.
 • Temperature (Hőmérséklet): az aktuális hőmérsékletet méri.
 • Empty (Üres): nem nyújt kiegészítő információt.

Using altimeter profile

A magasságkülönbség-mérő használata

A magasságkülönbség-mérő a beállítási pont és az aktuális helyzet közötti magasságkülönbséget jeleníti meg. A funkció különösen hegymászás közben hasznos, például akkor, ha a haladást az elért magasság szempontjából kívánja nyomon követni.

A magasságkülönbség-mérő használata:

 1. Az Alti & Baro (Magasság- és légnyomásmérő) módban válassza az Altitude difference measurer (Magasságkülönbség-mérő) nézetet.
 2. Az indítás, a leállítás és az újraindítás a Start Stop gombbal történik.
 3. Az alaphelyzetbe állításhoz tartsa lenyomva a + gombot.

Ön épp most készül megmászni egy 1000 méter (3280 láb) magas hegyet. Mászás közben mindenképpen nyomon szeretné követni a haladást, így aktiválja az Altitude difference measurer (Magasságkülönbség-mérő) lehetőséget a készüléken. Mászni kezd, és időről időre ellenőrzi a magasságot, hogy megtudja, milyen messze van még a következő ellenőrzési ponttól. Időközben elfárad. A magasságot ellenőrizve látja, hogy még nagy út vár Önre. Lehetséges, hogy át kell gondolnia a következő ellenőrzési pont helyét.

Naplóvezetés

Az adatrögzítő az indítás és a leállítás közötti magasságváltozásokat rögzíti. Ha olyan szabadidős sportágak tartoznak a kedvenc időtöltései közé, amelyek magasságváltozással járnak, rögzíteni tudja a magasságváltozásokat, majd a tárolt adatokat később meg tudja tekinteni.

Magasságjelöléseket (köröket) is megadhat, amelyek segítségével megtekintheti az előző és az aktuális jelölés közötti emelkedés/ereszkedés mértékét. A jelölések a memóriában tárolódnak, és a későbbiekben hozzáférhetőek.

Adatrögzítés:

 1. Az Alti & Baro (Magasság- és légnyomásmérő) módban válassza a Log recorder (Adatrögzítő) nézetet.
 2. Az indítás, a leállítás és az újraindítás a Start Stop gombbal történik.
 3. Amikor adatot rögzít, a köröket a + gombbal tudja megadni.
 4. Az alaphelyzetbe állításhoz tartsa lenyomva a + gombot (ez csak a rögzítő kikapcsolt állapotában lehetséges).

A magasságkülönbség naplózása: megjeleníti a napló kezdő- és végpontja között mért magasságkülönbséget, az alábbi ikonok segítségével:

A további nézetekben:
Recording icon 1akkor látható, ha a magasság nagyobb, mint a kezdőponté.
Recording icon 2akkor látható, ha a magasság ugyanakkora, mint a kezdőponté.
Recording icon 3akkor látható, ha a magasság kisebb, mint a kezdőponté.
Recording icon 4akkor látható, amikor azt tekinti meg, hogy mennyit emelkedett a napló kezdőpontjához képest.
Recording icon 5akkor látható, amikor azt tekinti meg, hogy mennyit ereszkedett a napló kezdőpontjához képest.

A magasságpontok a kiválasztott rögzítési időköztől függően (lásd itt: A rögzítési gyakoriság kiválasztása) kerülnek rögzítésre.

A rögzítési gyakoriság módosítása:

 1. A Menu-ben válassza ki a memory (Memória) lehetőséget.
 2. Válassza a rec interval (Rögzítési gyakoriság) lehetőséget.
 3. A rögzítési gyakoriságot a + és - Light gombbal tudja módosítani.
MEGJEGYZÉS:

Miközben a rögzítési gyakoriság értékei között lépked, a kijelző alján megjelenik egy becsült adat arról, hogy mennyi időt tud rögzíteni. Az aktuális rögzítési időtartamok hossza kisebb részt attól is függ, hogy a rögzítési időszakon belül Ön milyen tevékenységet végez.

A rögzített naplóelőzményeket, így a naplók adatait is a logbook (Adatnapló) lehetőséget kiválasztva, a Menu-ben tudja megtekinteni (lásd itt: A naplók megtekintése és zárolása).

TIPP:

Az adatrögzítő leállítása után megnyithatja a naplót, és a rögzítő alaphelyzetbe állítása előtt megtekintheti az aktuálisan rögzített adatokat.

Table of Content