Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Používateľská príručka - 1.12

Informácie o tréningu

Informácie o tréningu

Hodinky poskytujú prehľad o vašej tréningovej činnosti za uplynulých 30 dní.

Potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo a zobrazíte svoje tréningové súčty.

Training insight hours

Poklepaním po displeji prepínate medzi celkovým časom a celkovou vzdialenosťou.

Training insight distance Spartan

Zo zobrazenia súčtov môžete potiahnuť doprava a zobraziť súhrn vašich štyroch najobľúbenejších športov. Súhrn obsahuje celkový čas, vzdialenosť a kalórie pre jednotlivé športy.

Training summary running

Znovu potiahnite doprava a zobrazí sa súhrn pre ďalší šport.

Training summary cycling

Tréningové plány

Na stránke Suunto Movescount si môžete vytvárať tréningové programy vytvorením úplne nového programu alebo použitím existujúceho programu vytvoreného inými členmi.

Ak máte naplánované cvičenia, hodinky po synchronizácii so službou Movescount zobrazia nasledujúce udalosti.

Zobrazenie nasledujúcich plánovaných tréningov:

  1. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdite do zobrazenia podrobností tréningu.

Informácie o tréningu, hodiny

  1. Potom potiahnutím doľava zobrazte nasledujúci plánovaný tréning.

Tréningový plán, bicyklovanie

  1. Ďalším potiahnutím doľava sa zobrazia ďalšie plánované tréningy.

Tréningový plán, beh >> Tréningový plán, kruhový tréning

  1. Ak chcete ukončiť zobrazenie plánovaných tréningov a vrátiť sa na zobrazenie času, dvakrát klepnite na displej.

Ak máte naplánovaný pohyb na aktuálny deň, tento pohyb sa zobrazí ako prvá položka v zozname športových režimov pri vstupe do spúšťača na spustenie nahrávania cvičenia. Spustite plánovaný pohyb, ako by ste spustili nahrávanie v bežnom športovom režime.