Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Nastavenie zámku kurzu

Pomocou funkcie zámku smeru môžete označiť smer k cieľu.

Uzamknutie smeru:

  1. Keď je kompas aktívny, držte hodinky pred sebou a otočte sa k cieľu.
  2. Stlačením tlačidla Back Lap uzamknite aktuálnu hodnotu stupňov zobrazenú na hodinkách ako váš smer.
  3. Prázdny trojuholník signalizuje uzamknutý smer vo vzťahu k indikátoru severu (plný trojuholník).
  4. Zámok smeru vymažete stlačením tlačidla Back Lap.

setting bearing lock Ambit2

POZNÁMKA:

Keď používate kompas v režime cvičenia, tlačidlom Back Lap sa iba uzamkne a vymaže smer. Ak chcete vytvoriť kolo tlačidlom Back Lap, ukončite kompas.