Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie tlačidiel

Používanie tlačidiel

Zariadenie Suunto Ambit2 R má päť tlačidiel, ktoré umožňujú prístup k všetkým funkciám.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • otvorí úvodnú ponuku
 • preruší alebo obnoví cvičenie alebo merač
 • podržanie stlačeného pre zastavenie a uloženie cvičenia
 • zvýšenie hodnoty alebo presun nahor v nastaveniach

Next:

 • prepínanie medzi displejmi
 • podržanie stlačeného pre otvorenie/ukončenie ponuky možností
 • podržanie stlačeného v športových režimoch pre otvorenie/ukončenie ponuky možností
 • potvrdenie nastavenia

Light Lock:

 • aktivácia podsvietenia
 • podržanie stlačeného pre zamknutie/odomknutie tlačidiel
 • zníženie hodnoty alebo presun nadol v nastaveniach

View:

 • zmena zobrazení v režime time (čas) a počas cvičenia
 • podržanie stlačeného pre prepnutie displeja zo svetlého na tmavý a späť
 • podržanie stlačeného pre prístup ku kontextovým skratkám (pozri nižšie)

Back Lap:

 • návrat na predchádzajúci krok
 • pridanie kola počas cvičenia
TIP:

Pri zmenách hodnôt môžete zvýšiť rýchlosť podržaním stlačeného tlačidla Start Stop alebo Light Lock, až kým sa hodnoty nezačnú meniť rýchlejšie.

Definovanie skratiek

V predvolenom nastavení sa podržaním stlačeného tlačidla View v režime Time (Čas) prepne medzi svetlým a tmavým displejom. Toto správanie pri stlačení tlačidla možno zmeniť na prístup ku konkrétnej možnosti menu.

Definovanie skratky:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Prejdite na položku menu, pre ktorú chcete vytvoriť skratku.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla View vytvoríte skratku.
POZNÁMKA:

Skratky sa nedajú vytvoriť pre všetky položky ponuky, napríklad pre jednotlivé záznamy.

V ostatných režimoch sa podržaním stlačeného tlačidla View otvoria preddefinované skratky. Keď je napríklad kompas aktívny, môžete ho spustiť nastavením podržania stlačeného tlačidla View.