Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Odpočítavací merač

Odpočítavací merač

Môžete nastaviť merač, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty smerom k nule. Po aktivovaní sa odpočítavací merač zobrazuje ako ďalší displej za režimom TIME (Čas).

Po každej z posledných 10 sekúnd odpočítavania zariadenie zaznie krátky zvuk a po dosiahnutí nuly zaznie alarm.

Postup nastavenia času odpočítavania:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Timers (Merače) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Countdown (Odpočítavanie) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Pre nastavenie času odpočítavania stlačte tlačidlo View.
  5. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minúty. Potvrďte tlačidlom Next.
  6. Odpočítavanie spustite stlačením tlačidla Start Stop.

countdown timer Ambit2

Displej odpočítavacieho merača zmizne jednu hodinu od zastavenia odpočítavania.

Pre deaktiváciu merača otvorte v úvodnej ponuke položku TIMERS (Merače) a vyberte položku END countdown (Ukončiť odpočítavanie).

TIP:

Odpočítavanie môžete pozastaviť/obnoviť stlačením tlačidla Start Stop.