Paggamit sa mga button (pindutan)

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Paggamit sa mga button (pindutan)

Paggamit sa mga button (pindutan)

Suunto Ambit2 S ay may limang button na nagbibigay sa iyo ng kakayahang mapasok ang lahat ng feature.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • i-access ang start menu
 • mag-pause o magpatuloy ng ehersisyo o timer
 • pindutin nang matagal para ihinto at i-save ang isang ehersisyo
 • magdagdag ng numero o pumunta pataas sa mga setting

Next:

 • magpalipat-lipat sa mga display
 • pindutin nang matagal para pumasok/lumabas sa menu ng mga opsyon
 • pindutin nang matagal para pumasok/lumabas sa menu ng mga opsyon sa mga sport mode
 • i-accept ang isang setting

Light Lock:

 • i-activate ang backlight
 • pindutin nang matagal para i-lock/i-unlock ang mga button
 • magbawas ng numero o bumaba sa mga setting

View:

 • mag-iba ng mga view sa time na mode at habang nag-eehersisyo.
 • pindutin nang matagal para magpalipat-lipat ng display mula maliwanag at madilim
 • pindutin nang matagal para ma-access ang mga sensitibo sa konteksto na shortcut (tingnan sa ibaba)

Back Lap:

 • bumalik sa naunang hakbang
 • magdagdag ng lap habang nag-eehersisyo
TIP:

Kapag nagpapalit ng mga numero, maaari mong dagdagan ang bilis sa pagpindot nang matagal sa Start Stop o Light Lock hanggang sa magsimulang mag-scroll nang mas mabilis ang mga numero.

Pagtukoy sa mga shortcut

Bilang default, kapag pinindot mo nang matagal ang View sa Time na mode, pinapalipat-lipat mo ang display sa maliwanag at madilim. Ang pagpindot na ito sa button ay maaaring baguhin sa halip na mag-access pa ng espesipikong opsyon ng menu.

Para tumukoy ng shortcut:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Mag-browse sa item sa menu na gusto mong gawan ng shortcut.
 3. Pindutin nang matagal ang View para magawa ang shortcut.
PAALALA:

Hindi magagawa ang mga shortcut sa lahat ng posibleng item sa menu, gaya ng mga indibidwal na log.

Sa ibang mode, ang pagpindot nang matagal sa View ay mag-a-access sa mga una nang natukoy na shortcut. Halimbawa, kapag aktibo ang shortcut, maaari mong ma-access ang mga setting ng compass sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa View.