Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Ambit3 Peak Uporabniški priročnik - 2.4

Zaklepanje tipk

Zaklepanje tipk

Če pridržite Light Lock, se tipke zaklenejo in odklenejo.

button lock Ambit3

Način delovanja zaklepanja tipk lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju General (Splošno) » Tones/display (Toni/zaslon) » Button lock (Zaklepanje tipk).

Ura Suunto Ambit3 Peak ima dve nastavitvi zaklepanja tipk:eno za splošno uporabo, Time mode lock (Zaklepanje v načinu ure), in eno za vadbo, Sport mode lock (Zaklepanje v športnem načinu):

Time mode lock (Zaklepanje v načinu ure):

  • Actions only (Samo dejanja):Zaklenjena sta začetni meni in meni z možnostmi.
  • All buttons (Vse tipke):Zaklenjene so vse tipke.Osvetlitev ozadja lahko vključite v načinu Night (Nočni).

Sport mode lock (Zaklepanje v športnem načinu)

  • Actions only (Samo dejanja):Start Stop, Back Lap in meni z možnostmi so med vadbo zaklenjeni.
  • All buttons (Vse tipke):Zaklenjene so vse tipke.Osvetlitev ozadja lahko vključite v načinu Night (Nočni).
NASVET:

Za športne načine izberite nastavitev zaklepanja tipk Actions only (Samo dejanja), da preprečite nehoteni zagon ali ustavitev beleženja.Ko sta tipki Back Lap in Start Stop zaklenjeni, lahko med zasloni še vedno preklapljate s tipko Next, med prikazi pa s tipko View.