Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 2.5

Lunine mene

Lunine mene

Poleg časa sončnega vzhoda in zahoda lahko na uri spremljate tudi lunine mene. Prikaz luninih men temelji na podatkih, ki ste jih nastavili na uri.

Prikaz luninih men je na voljo kot pogled na številčnici za uporabo na prostem. Z dotikanjem zaslona spreminjajte spodnjo vrstico, dokler se ne prikažeta ikona lune in odstotna vrednost.

Moonphase watchface Spartan

Mene so prikazane kot ikona z odstotno vrednostjo:

Moonphase icons Spartan