Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.5

Indice

อ้างอิง

อ้างอิง

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ทั่วไป

 • อุณหภูมิในการทำงาน: -20° C ถึง +60° C /-5° F ถึง +140° F)
 • อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่: 0° C ถึง +35° C /+32° F ถึง +95° F)
 • อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C /-22° F ถึง +140° F)
 • การกันน้ำ: 100 ม./328 ฟุต (ตามมาตรฐาน ISO 6425)
 • ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 18-140 ชม. พร้อมเปิด GPS โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการตั้งค่า

ตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ

 • รองรับ Bluetooth® Smart
 • ความถี่ในการสื่อสาร: 2402-2480 MHz
 • กำลังส่งสูงสุด: <4 dBm
 • ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

มิเตอร์วัดความสูง

 • ช่วงการแสดงผล: -500 ม. ถึง 9,999 ม./-1,640 ฟุตถึง 32,805 ฟุต
 • ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต

เข็มทิศ

 • ความละเอียด: 1 องศา/18 มิล

GPS

 • เทคโนโลยี: SiRF star V
 • ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต
 • คลื่นความถี่: 1575.42 MHz

ผู้ผลิต

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLAND

วันที่ผลิต

วันที่ผลิตสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ หมายเลขซีเรียลมีความยาว 12 อักขระเสมอ: YYWWXXXXXXXX

ในหมายเลขซีเรียล เลขสองตัวแรก (YY) คือปี และเลขสองตัวถัดไป (WW) คือสัปดาห์ของปีที่ผลิตอุปกรณ์