Indikátor zostávajúcej pamäte

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Indikátor zostávajúcej pamäte

Indikátor zostávajúcej pamäte

Ak viac ako 50 % záznamníka nebolo synchronizovaných s webovou lokalitou Movescount, na športových hodinkách Suunto Traverse Alpha sa po otvorení záznamníka zobrazí upozornenie.

memory left indicator

Upozornenie sa nezobrazuje, ak je nesynchronizovaná pamäť plná a v športových hodinkách Suunto Traverse Alpha sa začnú prepisovať staré záznamy.