Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - เริ่มต้น - การแสดงผล

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 1.12

目次

การแสดงผล

หน้าจอแสดงผลสามารถปรับแต่งได้และเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตซอฟแวร์ การจัดการพื้นฐานจะยังคงเหมือนเดิมตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

basic ui

  1. ตัวเปิดโปรแกรม
  2. หน้าปัดนาฬิกา
  3. กิจกรรม
  4. การออกกำลังกาย
  5. การฟื้นตัว