Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - โหมดห้ามรบกวน

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 1.12

目次

โหมดห้ามรบกวน

โหมดห้ามรบกวน

โหมดห้ามรบกวนคือการตั้งค่าเพื่อปิดเสียงและการสั่นสะเทือนทั้งหมด ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์มากขณะสวมใส่นาฬิกาในสถานที่ เช่น โรงละครหรือสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการให้นาฬิกาทำงานตามปกติ แต่เงียบ

โหมดห้ามรบกวนช่วยป้องกันนาฬิกาจากการเข้าสู่โหมดจำศีลหรือไฮเบอร์เนต หลังจากไม่มีการใช้งาน ดังนั้น คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านี้พร้อมกับ Daily HR (ดูที่ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน) เพื่อติดตามอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อสวมนาฬิกาขณะนอนหลับ

เพื่อเปิดโหมดห้ามรบกวน:

  1. กดปุ่มตรงกลางหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้เพื่อเปิดเมนูทางลัด
  2. ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อเลื่อนลงไปยังโหมดห้ามรบกวน
  3. แตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางเพื่อยืนยันตัวเลือก

Enter Do Not Disturb Spartan

ขณะอยู่ในโหมดนี้ คุณสามารถเปิดไฟพื้นหลังและดูเวลาโดยกดปุ่มใดก็ได้ เมื่อหน้าจอเปิดอยู่ ให้กดปุ่มบนเพื่อปิดโหมดห้ามรบกวน

หากคุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้ นาฬิกาจะส่งเสียงเตือนตามปกติและปิดโหมดห้ามรบกวน เว้นแต่ว่าคุณจะเลื่อนปลุก