Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報にアクセスできなくてお困りの場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

Suunto 9 Gabay sa User - 2.0

Optical na bilis ng pagtibok ng puso

Optical na bilis ng pagtibok ng puso

Ang pagsukat sa optical na bilis ng pagtibok ng puso ay isang madali at mabilis na paraan upang subaybayan ang bilis ng pagtibok ng iyong puso. Para sa pinakamahuhusay na resulta, pakitandaan ang mga salik na maaaring makaapekto sa pagsukat sa bilis ng pagtibok ng puso:

  • Dapat ay direktang isuot ang relo sa iyong balat. Wala dapat nakaharang na damit, gaano man ito kanipis, sa pagitan ng sensor at iyong balat.
  • Maaaring kailanganing ipuwesto ang relo nang mas mataas sa iyong braso, kaysa sa karaniwang posisyon ng mga relo. Nare-read ng sensor ang pagdaloy ng dugo sa pamamagitan ng tissue. Kung mas marami itong mare-read na tissue, mas maganda.
  • Maaaring makaapekto ang mga paggalaw ng braso at pag-flex ng mga kalamnan, tulad ng mahigpit na paghawak sa isang raketa, sa katumpakan ng mga reading ng sensor.
  • Kapag mabagal ang pagtibok ng iyong puso, maaaring hindi makapagbigay ang sensor ng mga stable na reading. Makakatulong ang isang maikling warm up sa loob ng ilang minuto bago simulan ang pag-record.
  • Ang kulay ng balat at mga tattoo ay maaaring humarang sa liwanag at humadlang sa pagkuha ng mga tumpak na reading mula sa optical sensor.
  • Maaaring hindi makapagbigay ang optical sensor ng mga tumpak na reading ng bilis ng pagtibok ng puso pagdating sa paglangoy.
  • Para sa pinakamataas na katumpakan at pinakamabibilis na tugon sa mga pagbabago sa bilis ng pagtibok ng iyong puso, inirerekomenda naming gumamit ka ng isang compatible na sensor ng bilis ng pagtibok ng puso sa dibdib gaya ng Suunto Smart Sensor.
BABALA:

Sa kasalukuyan, ang teknolohiya ng optical sensor para sa bilis ng pagtibok ng puso ay hindi pa ganoon katumpak o maaasahan kumpara sa pagsukat sa bilis ng pagtibok ng puso mula sa dibdib. Maaaring maging mas mataas o mababa ang aktwal na pagtibok ng iyong puso kumpara sa reading ng optical sensor.