Χρήση της λειτουργίας Time (Ώρα)

Suunto Ambit2 Οδηγίες χρήσης - 2.0

目次

Χρήση της λειτουργίας Time (Ώρα)

Χρήση της λειτουργίας Time (Ώρα)

Η λειτουργία Ώρα εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

  • επάνω σειρά: ημερομηνία
  • μεσαία σειρά: ώρα
  • κάτω σειρά: εναλλαγή μεταξύ ημέρας της εβδομάδας, δευτερολέπτων, διπλής ώρας και άλλων πληροφοριών με το κουμπί View.

time mode