Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報へのアクセスに問題がある場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

20,000円以上購入で送料無料 | ストラッププレゼントキャンペーン

Suunto Ambit2 Priročnik za uporabo - 2.0

目次
目次
 • Prilagajanje nastavitev

Prilagajanje nastavitev

Kako dostopati do nastavitev in jih prilagoditi:

 1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Po meniju se pomikajte s tipkama Start Stop in Light Lock.
 3. Pritisnite Next, da odprete nastavitev.
 4. Če želite spremeniti vrednosti, pritisnite Start Stop in Light Lock.
 5. Pritisnite Back Lap, da se vrnete v prejšnji prikaz v nastavitvah, ali pridržite Next, da zaprete meni z možnostmi.

adjusting settings Ambit2

Dostopate lahko do naslednjih možnosti:

Personal (Osebno)

 • Birth year (Leto rojstva)
 • Weight (Teža)
 • Max HR (Najvišji srčni utrip)
 • Gender (Spol)

General (Splošno)Formats (Oblike zapisa)

 • Language (Jezik)
 • Unit system (Sistem enot)
  • Metric (Metrični)
  • Imperial (Anglosaški)
  • Advanced (Dodatno): Omogoča, da v storitvi Movescount določite mešanico anglosaških in metričnih nastavitev po svojem okusu.
 • Position format (Oblika zapisa položaja):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (BNG) (Britanska (BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finska (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ) (Finska (KKJ))
  • Irish (IG) (Irska (IG))
  • Swedish (RT90) (Švedska (RT90))
  • Swiss (CH1903) (Švicarska (CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Aljaska)
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (Prikaz ure): 12 h ali 24 h
 • Date format (Prikaz datuma): dd.mm.ll, mm/dd/ll

Time/date (Ura/datum)

 • GPS timekeeping (Preverjanje časa s sistemom GPS): vklopljeno ali izklopljeno
 • Dual time (Dvojna ura): ure in minute
 • Alarm (Budilka): vklop/izklop, ure in minute
 • Time (Ura): ure in minute
 • Date (Datum): leto, mesec, dan

Tones/display (Toni/prikaz)

 • Invert display (Obrni zaslon): obrne barvo zaslona
 • Button lock (Zaklepanje tipk)
  • Time mode lock (Zaklepanje v načinu ure): Zaklepanje tipk v načinu Time (Ura).
   • Actions only (Samo dejanja): Zaklenjena sta začetni meni in meni z možnostmi.
   • All buttons (Vse tipke): Zaklenjene so vse tipke. Osvetlitev ozadja lahko vklopite v načinu Night (Nočni).
  • Sport mode lock (Zaklepanje v športnem načinu): Zaklepanje tipk v športnih načinih.
   • Actions only (Samo dejanja): Start Stop, Back Lap in meni z možnostmi so med vadbo zaklenjeni.
   • All buttons (Vse tipke): Zaklenjene so vse tipke. Osvetlitev ozadja lahko vklopite v načinu Night (Nočni).
 • Tones (Toni):
  • All on (Vse vklopljeno): toni tipk in sistemski toni so vklopljeni
  • Buttons Off (Izklopljene tipke): vklopljeni so samo sistemski toni
  • All off (Vse izklopljeno): vsi toni so izklopljeni
 • Backlight (Osvetlitev ozadja): Mode (Način):

  • Normal (Običajna): Osvetlitev ozadja se vklopi za nekaj sekund, ko pritisnete Light Lock in ko se sproži budilka.
  • Off (Izklopljena): Osvetlitev ozadja se ne vklopi, ko pritisnete tipko ali ko se sproži budilka.
  • Night (Nočna): Osvetlitev ozadja se vklopi za nekaj sekund, ko pritisnete katero koli tipko in ko se sproži budilka. Med uporabo načina Night (Nočna) se znatno skrajša trajanje baterije.
  • Toggle (Preklapljanje): Osvetlitev se vklopi, ko pritisnete tipko Light Lock. Vklopljena ostane, dokler znova ne pritisnete tipke Light Lock.

  • Brightness (Svetlost): Omogoča prilagajanje osvetlitve ozadja (v odstotkih).

 • Display contrast (Kontrast zaslona): Omogoča prilagajanje kontrasta zaslona (v odstotkih).

Compass (Kompas)

 • Calibration (Umerjanje): Začnite umerjanje kompasa.
 • Declination (Odklon): Nastavite vrednost odklona kompasa.

Map (Zemljevid)

 • Orientation (Orientacija)
  • Heading up (Smer gibanja navzgor): Prikazuje povečani zemljevid tako, da se gibate v smeri navzgor.
  • North up (Sever zgoraj): Prikazuje povečani zemljevid tako, da je sever zgoraj.
OPOMBA:

Budilka bo zvonila tudi, če so vsi toni izklopljeni.

Višinomer-barometer

 • FusedAlti: Vklopite ali izklopite nastavitev FusedAlti.
 • Profil: višinomer, barometer, samodejno.
 • Referenca: nadmorska višina, morska gladina.

Pair (Seznanitev)

 • Enote Bike POD: Vzpostavite povezavo z enoto Bike POD.
 • Enota Power POD: Vzpostavite povezavo z enoto Power POD.
 • HR belt (Pas za srčni utrip): Seznanite pas za merjenje srčnega utripa.
 • Foot POD: Seznanite enoto Foot POD.
 • Cadence POD: Vzpostavite povezavo z enoto Cadence POD.

目次