Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報へのアクセスに問題がある場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

20,000円以上購入で送料無料 | 30日以内返品可能

Suunto Ambit2 Priročnik za uporabo - 2.0

目次
目次

Umerjanje merilnih enot POD in naklona

Suunto Ambit2 samodejno umeri enoto Power POD, ko jo najde. Merilno enoto POD lahko tudi ročno umerite kadar koli med vadbo.

Kako ročno umeriti merilno enoto POD:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Nehate poganjati kolo in dvignite noge s pedal.
 3. z gumbom Light Lock se pomaknite na možnost Calibrate Power POD (Umeri enoto Power POD) in jo izberite z gumbom Next.

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 začne umerjati enoto POD in vas obvesti, ali je umerjanje uspelo ali ne. Vrstica na dnu zaslona prikazuje trenutno frekvenco, ki se uporablja z enoto Power POD. Prejšnja frekvenca je prikazana v oklepajih.

calibration ongoing Ambit2

Če ima vaša merilna enota POD funkcijo samodejne nične vrednosti, jo lahko v napravi Suunto Ambit2 vklopite ali izklopite.

Kako vklopiti ali izklopiti samodejno nično vrednost:

 1. Ko je umerjanje končano, pritisnite Start Stop.
 2. z gumbom Light Lock nastavite samodejno nično vrednost na On/Off (Vklopljeno/izklopljeno) in jo potrdite z gumbom Next.
 3. Počakajte, da se nastavljanje dokonča.
 4. Postopek ponovite, če nastavljanje ne uspe ali če se povezava z merilno enoto POD prekine.

set auto zero

Naklon lahko umerite pri merilnih enotah POD, ki uporabljajo frekvenco CTF (Crank Torque Frequency).

Kako umeriti naklon:

 1. Ko je umerjanje merilne enote POD končano, pritisnite Start Stop.
 2. z gumbom Light Lock nastavite pravilno vrednost, navedeno v priročniku za enoto POD, in jo potrdite z gumbom Next.
 3. Počakajte, da se nastavljanje dokonča.
 4. Postopek ponovite, če nastavljanje ne uspe ali če se povezava z merilno enoto POD prekine.

calibrate slope

目次