Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報にアクセスできなくてお困りの場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Servisná ponuka

Ak chcete otvoriť servisnú ponuku, podržte súčasne stlačené tlačidlá Back Lap a Start Stop, kým sa v hodinkách neotvorí servisná ponuka.

service menu Ambit2 R S

Servisná ponuka obsahuje tieto položky:

 • Info (Informácie):
  • Version (Verzia): zobrazuje aktuálnu verziu softvéru a hardvéru zariadenia Suunto Ambit2 R.
 • Test:
  • LCD test: umožňuje otestovať, či LCD pracuje správne.
 • Action (Akcia):
  • Power off (Vypnutie): umožňuje prepnúť hodinky do hlbokého spánku.
  • GPS reset (Resetovanie GPS): umožňuje resetovať GPS.
POZNÁMKA:

Power off (Vypnutie) je stav s nízkou spotrebou. Hodinky prebuďte pripojením kábla USB (s napájacím zdrojom). Spustí sa sprievodca úvodným nastavením. Predchádzajúce hodnoty sa však nevymažú, preto stačí len potvrdiť každý krok.

POZNÁMKA:

Ak sú hodinky 10 minút bez pohybu, prepnú sa do úsporného režimu. Hodinky sa znova aktivujú pri pohybe.

POZNÁMKA:

Obsah servisnej ponuky sa môže počas aktualizácií zmeniť bez upozornenia.

Resetovanie GPS

Ak jednotka GPS nedokáže nájsť signál, v servisnej ponuke môžete resetovať údaje GPS.

Resetovanie GPS:

 1. V servisnej ponuke tlačidlom Light Lock vyhľadajte položku Action (Akcia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 2. Stlačením tlačidla Light Lock vyhľadajte položku GPS reset (Resetovanie GPS) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Stlačením tlačidla Start Stop potvrďte resetovanie GPS alebo stlačením tlačidla Light Lock zrušte operáciu.
POZNÁMKA:

Funkcia resetovania GPS resetuje údaje GPS, hodnoty kalibrácie kompasu a čas zotavenia. Vaše uložené záznamy sa však neodstránia.