Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報へのアクセスに問題がある場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

20,000円以上購入で送料無料 | 天候不良による配達遅延のお知らせ

Suunto Ambit2 R Priročnik za uporabo - 2.0

Garancija

OMEJENA GARANCIJA SUUNTO

Suunto jamči, da bo v času trajanja garancije Suunto ali pooblaščeni servisni center Suunto (v nadaljevanju: servisni center) po lastni presoji brezplačno popravil škodo na materialu ali pri izdelavi, in sicer z a) popravilom, b) zamenjavo ali c) povračilom stroškov, odvisno od določil in pogojev te omejene garancije. Ta omejena garancija je veljavna in jo je mogoče uveljaviti le v državi, kjer je bila naprava kupljena, razen če krajevni zakoni določajo drugače.

Trajanje garancije

Obdobje omejene garancije začne veljati na dan nakupa izdelka. Za naprave z zaslonom garancija velja dve (2) leti. Za dodatno opremo, kar med drugim vključuje naprave POD in merilnike hitrosti srčnega utripa ter vse potrošne dele, vendar ni omejeno nanje, garancija velja eno (1) leto.

Zmogljivost polnilnih baterij se sčasoma zmanjša. Ob nenormalnem zmanjšanju zmogljivosti zaradi okvarjene baterije krije garancija Suunto zamenjavo baterije za 1 leto ali 300 ciklov polnjenja (kar je prej).

Izključitve in omejitve

Ta omejena garancija ne krije:

    1. običajne obrabe, b) napak, ki nastanejo zaradi grobega ravnanja z napravo, ali c) napak ali škode, ki nastanejo zaradi napačne uporabe, ki je v nasprotju s priporočili za uporabo;
  1. uporabniških priročnikov ali predmetov tretjih oseb;
  2. napak ali domnevnih napak, ki so nastale ob uporabi s katerim koli izdelkom, dodatno opremo, programsko opremo in/ali storitvijo, ki jih ni izdelalo ali dobavilo podjetje Suunto;

Te omejene garancije ni mogoče uveljaviti, če:

  1. je bil predmet odprt v nasprotju s predvideno uporabo;
  2. je bil predmet popravljen z uporabo nepooblaščenih nadomestnih delov; je predmet spremenil ali popravil nepooblaščeni servisni center;
  3. je bila serijska številka odstranjena, spremenjena ali postala nečitljiva, kar presodi podjetje Suunto;
  4. je bil izdelek izpostavljen kemikalijam, kar med drugim vključuje odganjlce komarjev.

Družba Suunto ne jamči, da bo delovanje izdelka neprekinjeno ali brez napak ali da bo izdelek deloval s katero koli strojno ali programsko opremo drugih ponudnikov.

Dostop do garancijskih storitev Suunto

Za dostop do garancijskih storitev Suunto morate imeti dokazilo o nakupu. Navodila za dostop do garancijskih storitev so na spletni strani www.suunto.com/support. Če imate vprašanja ali ste v dvomih, je tam na voljo veliko podpornega gradiva; poleg tega lahko pošljete vprašanje neposredno oddelku za pomoč Suunto. Druga možnost je, da pokličete oddelek za pomoč Suunto na telefonsko številko na zadnji strani tega dokumenta. Usposobljeno osebje Suunto vam bo pomagalo in po potrebi odpravilo težave z izdelkom med klicem.

Omejitev odgovornosti

V največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, je ta omejena garancija vaše edino in izključno pravno sredstvo ter velja namesto vseh drugih izrecnih ali nakazanih garancij. Družba Suunto ni odgovorna za posebno, nenamerno, kazensko ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo pričakovanih koristi, izgubo podatkov, izgubo možnosti uporabe, kapitalske stroške, stroške nadomestne opreme ali pripomočkov, zahtevke tretjih strank, materialno škodo, ki je nastala zaradi nakupa ali uporabe predmeta ali zaradi kršitev garancije, kršitev pogodbe, malomarnosti, odškodninske odgovornosti ali kakršnih koli pravnih teorij ali teorij o pravičnosti, tudi če je bila družba Suunto seznanjena z možnostjo takšne škode. Družba Suunto ni odgovorna za zamudo pri zagotavljanju garancijskih storitev.

目次