Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報にアクセスできなくてお困りの場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

目次

Button lock (Заключване на бутоните)

Задържането на бутона Light Lock натиснат заключва и отключва бутоните.

button lock Ambit3

Можете да промените поведението на заключването на бутоните в настройките на часовника от General (Общи) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Button lock (Заключване на бутоните).

Вашият Product name има две настройки за заключване на бутоните: една за основно използване Time mode lock (Заключване в режим “Време”) и една за времето, когато тренирате Sport mode lock (Заключване в спортен режим):

Time mode lock (Заключване в режим “Време”):

  • Actions only (Само при действия): Старт менюто и менюто с опции са заключени.
  • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).

Sport mode lock (Заключване в спортен режим)

  • Actions only (Само при действия): Start Stop, Back Lap и менюто с опции са заключени по време на тренировка.
  • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).
подшушвам:

Изберете настройката за заключване на бутони Actions only (Само при действия) за спортни режими, за да избегнете случайно стартиране или спиране на лога. Когато бутоните Back Lap и Start Stop са заключени, все още можете да промените дисплеите, като натиснете бутона Next и изгледите, като натиснете бутона View.