Funkcija FusedAlti

Suunto Ambit3 Vertical Priročnik za uporabo - 1.0

Funkcija FusedAlti

Funkcija FusedAltiTM omogoča odčitek nadmorske višine, ki je kombinacija podatkov GPS in barometrske nadmorske višine. Funkcija zmanjša učinek začasnih napak in odstopanj na končni odčitek nadmorske višine.

OPOMBA:

Nadmorsko višino privzeto meri funkcija FusedAlti med vadbo, ki uporablja sistem GPS, in med navigacijo. Kadar je sistem GPS izklopljen, meri nadmorsko višino barometrski senzor.

Kadar je naprava v načinu time (čas), lahko s funkcijo FusedAlti poiščete novo referenčno vrednost za barometrsko nadmorsko višino. S tem se za največ 15 minut vključi sistem GPS.

Iskanje nove referenčne vrednosti nadmorske višine s funkcijo FusedAlti:

  1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
  2. Pomaknite se na možnost ALTITUDE (NADMORSKA VIŠINA) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
  3. Pomaknite se na možnost Auto adjust (Samodejna prilagoditev) s tipko Light Lock in pritisnite Next, da to možnost vključite. Vključi se sistem GPS in naprava začne izračunavati nadmorsko višino na podlagi funkcije FusedAlti.
OPOMBA:

Pri dobrih pogojih traja 4–12 minut, da se FusedAlti vključi. Medtem naprava Suunto Ambit3 Vertical kaže barometrsko nadmorsko višino, poleg katere je prikazan simbol ~, ki označuje, da odčitek morda ni pravilen.