Vklop opozorila na nevihto

Suunto Core Priročnik za uporabo -

Vklop opozorila na nevihto

Opozorilo na nevihto vas obvesti, da je v 3-urnem obdobju prišlo do padca tlaka, ki presega 4 hPa. Naprava Suunto Core vključi zvočno opozorilo, na zaslonu pa 20 sekund utripa simbol opozorila. Opozorilo na nevihto deluje samo, če ste vklopili profil barometer v načinu Alti & Baro.

Če želite vklopiti opozorilo na nevihto:

  1. V meniju Menu izberite alti-baro.
  2. Izberite Storm alarm.
  3. Opozorilo na nevihto vklopite ali izklopite s tipkama + in - Light.
NASVET:

Opozorilo na nevihto lahko ustavite s pritiskom na poljubno tipko.

Hodite po gostem gozdu, ko vaša naprava sproži opozorilo na nevihto. V zadnjih 3 urah se je vreme poslabšalo – nebo se temni. Še dobro, da vas je naprava opozorila, saj morate najti zatočišče, da se zaščitite pred morebitnim skorajšnjim močnim dežjem.