Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報にアクセスできなくてお困りの場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

Suunto Essential Потребителско ръководство -

目次

Използване на компаса

Когато сте в режим Compass, виждате два движещи се сегмента на ръба на дисплея. Те сочат север. Линията на 12 часа показва вашето направление и служи като стрелката на компаса. Цифровата стойност на направлението ви е показана в центъра на дисплея.

В режим Compass можете да отворите следните изгледи с [View]:

  • Час: показва точния час
  • Основни посоки: показва текущото направление спрямо основните посоки
  • Проследяване на посока: показва посоката между направлението и зададената посока

Компасът ще влезе в режим за пестене на енергия след една минута, ако не се натискат бутони. Можете да го активирате повторно с Start Stop.

Можете да използвате компаса по два начина: можете да използвате въртящия пръстен или проследяването на посоката.

Using compass

Използване на проследяването на посоката

При проследяване на посоката можете да заключите посока (направление) и вашият Product name компас ще ви води по нея.

За да използвате проследяването на посоката:

  1. Насочете стрелката на компаса в посоката, в която искате да се движите и натиснете Start Stop. Посоката вече е заключена. Настоящото ви направление е показано в средата на дисплея и ще се променя според движенията ви.
  2. Стрелките на горния ред на дисплея сочат по посоката, по която трябва да поемете, за да се придържате към желаното направление. Символът
    bearing icon потвърждава, че сте се изравнили с правилната посока.
бележка:

Натискането на - Light също така активира подсветката.

Правите преход и току-що сте изкачили стръмен хълм. Поглеждайки над долината отдолу, виждате хижа на другия хълм. Решавате да тръгнете към хижата през долината. Насочвате стрелката на компаса на вашия към хижата и заключвате посоката. Когато слезете в долината, стрелката на най-горния ред на дисплея ще ви показва накъде да вървите. Тъй като компасът се активира само за 40 секунди всеки път, за да пести батерия, ще трябва от време на време да включвате компаса, за да видите посоката. Следете го и ще стигнете бързо.