Suunto Spartan Sport Wrist HR - Характеристики - Тонове и вибрация

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

目次

Тонове и вибрация

Алармите с тонове и вибрации се използват за известия, аларми и други ключови събития или действия. И двете могат да бъдат променяни от настройките в General (Общи) » Tones (Тонове).

За всяка можете да избирате от следните опции:

  • All on (Всички са включени): всички събития активират аларма
  • All off (Всички са изключени): никое събитие не активира аларма
  • Buttons off (Изключени бутони): всички събития освен натискането на бутони активират аларми