Suunto Spartan Ultra - Údaje - Ochranná známka

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 2.0

Ochranná známka

Prístroj Suunto Spartan Ultra, jeho logá a ďalšie ochranné známky značiek a názvy Suunto sú registrované alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti Suunto Oy. Všetky práva vyhradené.