Suunto Spartan Ultra - คุณลักษณะ - มาตรวัดความสูง

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.0

目次

มาตรวัดความสูง

Suunto Spartan Ultra ใช้ความกดดันของบรรยากาศในการวัดระดับความสูง คุณต้องกำหนดจุดอ้างอิงความสูงเพื่อให้อ่านค่าได้ถูกต้อง ซึ่งอาจใช้ค่าระดับความสูงปัจจุบันได้ หากคุณทราบค่าที่แน่นอน หรือใช้ FusedAlti (ดู FusedAlti) ในการกำหนดจุดอ้างอิงโดยอัตโนมัติ

กำหนดจุดอ้างอิงจากการตั้งค่าในส่วน กลางแจ้ง (กลางแจ้ง)

Outdoor settings

FusedAlti

FusedAltiTM ให้การอ่านความสูงที่มีการรวมกันของจีพีเอสและความสูงจากบรรยากาศ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดชั่วคราวและชดเชยในการอ่านค่าความสูงสุดท้าย

หมายเหตุ:

ในการตั้งค่าเริ่มต้น ความสูงจะถูกวัดด้วย FusedAlti ระหว่างการออกกำลังกายที่ใช้ GPS และระหว่างการนำทาง เมื่อปิด GPS ความสูงจะถูกวัดด้วยเซ็นเซอร์ความกดอากาศ