Suunto Spartan Ultra - Mga Feature - Mga tunog at vibration

Suunto Spartan Ultra Gabay sa User - 2.0

Mga tunog at vibration

Ginagamit ang mga alerto na tunog at vibration para sa mga notification, alarma at iba pang mga mahalagang kaganapan at pagkilos. Parehong maaaring i-adjust sa mga setting sa ilalim ng General (Pangkalahatan) » Tones (Mga Tunog).

Para sa bawat isa, maaari kang pumili sa mga sumusunod na opsyon:

  • All on (Lahat naka-on): magti-trigger ng alerto ang lahat ng kaganapan
  • All off (Lahat naka-off): walang kaganapan ang magti-trigger ng mga alerto
  • Buttons off (Naka-off ang mga button): iti-trigger ang mga alerto ng lahat ng kaganapan maliban sa pagpindot sa mga button