Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Информация за устройството
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

목차

Информация за устройството

Информация за устройството

Можете да прочете подробна информация за софтуера и хардуера на вашия часовник от настройките в General (Общи) » About (Относно).