Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

목차

Циферблати

Циферблати

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro разполага с няколко циферблата, от които можете да избирате, в дигитален и аналогов стил.

За да смените циферблата:

  1. От настоящия циферблат на часовника натиснете и задръжте средния бутон, за да отворите менюто за преки пътища.
  2. Превъртете до Watch face (Циферблат) и го докоснете или натиснете средния бутон, за да влезете.

InContext menu Spartan

  1. Плъзнете нагоре и надолу, за да разгледате различните циферблати и докоснете онзи, който искате да изберете.
  2. Плъзнете нагоре и надолу, за да разгледате цветовите опции и докоснете онази, която искате да изберете.

watchface color

Всеки циферблат има допълнителна информация, като например дата или двойно време. Докоснете екрана, за да промените изгледа.