Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

Taustvalgustus

Taustvalgustus

Taustvalgustusel on kaks režiimi: automaat- ja tumblerrežiim. Automaatrežiimis lülitub taustvalgustus sisse, kui puudutada ekraani või vajutada nuppe.

Tumblerrežiimis saate taustvalgustust lülitada sisse, puudutades ekraani kahe sõrmega. Taustvalgustus jääb sisselülitatuks, kuni puudutate ekraani taas kahe sõrmega.

Vaikimisi on taustvalgustus automaatrežiimis. Taustvalgustuse režiimi ja heledust saate muuta sätetes sätte General (Üldine) » Backlight (Taustvalgustus) alt.

MÄRKUS:

Taustvalgustuse heledus mõjutab aku kasutusiga. Mida heledam on taustvalgustus, seda kiiremini aku tühjeneb.

Taustvalgustuse ooterežiim

Kui te ei kasuta kella ekraani puudutades või nuppudele vajutades, läheb kell ühe minuti möödudes ooterežiimi. Kuva on sees, ent ei pruugi mõnes hämara valgustusega olukorras hästi loetav olla.

Hämara valgustusega olukorras võite loetavuse parandamiseks kasutada taustvalgustuse ooterežiimi. See väikese eredusega taustvalgustus on alati sees.

Taustvalgustuse ooterežiimi saab sisse või välja lülitada sätetes, valides General (Üldine) » Backlight (Taustvalgustus) » Standby (Ootel).

Kuigi taustvalgustuse ooterežiimi eredus on väike, vähendab see aku eluiga, sest on alati sees.