Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Pangangalaga at suporta - Pagtatapon
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Gabay sa User - 1.12

Pagtatapon

Mangyaring itapon ang aparato sa naaangkop na paraan, na itinuturing ito bilang basurang elektroniko. Huwag itong ihahagis sa basurahan. Kung gusto mo, maaari mong ibalik ang device sa dealer ng Suunto na pinakamalapit sa iyo.

WEEE symbol black