Таймери
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

목차

Таймери

Таймери

Активиране на хронометъра

Хронометърът ви позволява да измервате времето, без да започвате тренировка. След като активирате хронометъра, той се показва като допълнителен дисплей в режим Time (Време).

За да активирате/деактивирате хронометъра:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Превъртете до Timers (Таймери) с Light Lock и изберете с Next.
  3. Натиснете Next, за да влезете в Stopwatch (Хронометър).

activating stopwatch