Suunto Ambit2 Felhasználói útmutató - 2.0

목차
목차

Jótállás

A SUUNTO KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA

A Suunto jótállást vállal arra, hogy az anyag- vagy gyártási hibás termékeket a Suunto vagy bármely Hivatalos Suunto szervizközpont (a továbbiakban: Szervizközpont) a Jótállási időszak alatt a saját belátása szerint ingyen a.) kijavítja, b.) kicseréli, c.) megtéríti, a jelen Korlátozott jótállásban szereplő feltételek alapján. A Korlátozott jótállás kizárólag a vásárlás országában érvényes és hatályos, kivéve, ha a helyi jog másképp nem rendelkezik.

Jótállási időszak

A Korlátozott jótállási időszak a kereskedőnél történt eredeti vásárlás napján veszi kezdetét. A Jótállási időszak kijelzős termékek esetén két (2) év. A Jótállási időszak kiegészítők, így többek között POD-ok és pulzusmérők, illetve cserélhető alkatrészek esetén egy (1) év.

Az újratölthető akkumulátorok kapacitása idővel csökken. Ha a kapacitás az akkumulátor hibás mivolta miatt abnormális módon lecsökken, a Suunto jótállása erre 1 évig, illetve legfeljebb 300 töltési ciklusra terjed ki – amelyik hamarabb bekövetkezik.

Kizárások és korlátozások

A jelen Korlátozott jótállás nem terjed ki:

    1. az elhasználódásra, b) a nem megfelelő kezelésből származó meghibásodásokra, illetve c) a rendeltetésszerű, ill. előírt használattól eltérő használatból származó meghibásodásokra és károsodásokra;
  1. a felhasználói kézikönyvekre és a külső felektől származó használati cikkekre;
  2. a nem a Suunto által gyártott vagy forgalmazott termékekkel, kiegészítőkkel, szoftverekkel és/vagy szolgáltatásokkal történő használatból származó meghibásodásokra vagy lehetséges meghibásodásokra;

A jelen Korlátozott jótállás nem érvényes, ha egy elemet:

  1. nem rendeltetésszerűen nyitottak fel;
  2. nem hivatalos márkájú cserealkatrész segítségével javítottak meg, illetve nem hivatalos Szervizközpontban módosítottak vagy javítottak meg;
  3. illetve annak sorszámát eltávolították, módosították vagy más módon olvashatatlanná tették – ha a Suunto a saját belátása szerint így dönt;
  4. vegyi anyagokkal, többek között szúnyogriasztóval kezeltek.

A Suunto nem szavatolja, hogy a Termék zavartalanul és hibátlanul működik majd, vagy hogy külső felek által gyártott hardvereken vagy szoftvereken is működőképes lesz.

A Suunto jótállási szerviz elérhetősége

A Suunto jótállási szerviz igénybevételére az eredeti vásárlási bizonylat birtokában jogosult. A jótállási szerviz igénybevételének módjairól a www.suunto.com/support oldalon tájékozódhat. Ha vannak kérdései, ott átfogó támogatási anyagok állnak a rendelkezésére, illetve a kérdést közvetlenül a Suunto ügyfélközpontjának is felteheti. A Suunto ügyfélközpontját ezenkívül a dokumentum utolsó oldalán felsorolt telefonszámokon is felhívhatja. A Suunto szakértő ügyfélszolgálati csapata a segítségére lesz, és, amennyiben szükséges, a hívás során a termék hibaelhárítását is elvégzi.

A felelősség korlátozása

A vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékig az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a jelen Korlátozott jótállás, amely kivált minden más, közvetett vagy közvetlen jótállást. A Suunto nem felelős a különleges, eseti vagy véletlenszerű károkért, a használati cikk megvásárlásából vagy használatából, illetve a jótállás megszegéséből, szerződésszegésből, hanyagságból, szándékos károkozásból vagy bármely más jogviszonyból származó károkat, így többek között a várt haszon elmaradását, az adatvesztést, a használatkiesést, a tőkeveszteséget, az alkatrészek cseréjével vagy a létesítményekkel járó költségeket, a külső felek követeléseit, illetve az anyagi kárt is beleértve, akkor sem, ha tájékoztatták az ilyen kárviszonyok kialakulásának valószínűségéről. A Suunto nem vonható felelősségre a folyamatos jótállási szervizszolgáltatásban történt fennakadásokért.

목차