Suunto Ambit2 Felhasználói útmutató - 2.0

목차
목차

POI-navigálás

Saját helyének hozzáadása érdekes helyként (POI-ként)

A Suunto Ambit2 segítségével az aktuális helyet, illetve a definiált helyet el lehet menteni POI-ként. Az elmentett POI-hoz bármikor odamehet, így például edzés közben is.

Az óra összesen 100 POI-t tud tárolni. Ne feledje, hogy ebbe az útvonalak is beleértendők. Ha például elment egy 60 útponttal rendelkező útvonalat, akkor az óra még további 40 POI-t tud tárolni.

Kiválaszthatja a POI típusát (ikonját) és a POI nevét az előre megadott listában, illetve tetszőleges nevet adhat a POI-knak a Movescount oldalon.

Hely mentése POI-ként:

 1. A start menü megnyitásához nyomja le a Start Stop gombot.
 2. Lapozzon a Navigation (Navigáció) pontra a Start Stop gombbal, és a Next gombbal vigye be.
 3. A Location (Hely) elem kijelöléséhez nyomja meg a Next gombot.
 4. A CURRENT (Jelenlegi) vagy a DEFINE (Megadás) kiválasztásával kézzel változtassa meg a hosszúsági és szélességi koordinátákat.
 5. A Start Stop gombbal mentse el a helyet.
 6. Jelöljön ki a helynek megfelelő POI-típust. Lapozzon végig a POI-típusokon a Start Stop vagy a Light Lock gombbal. Jelöljön ki egy POI-típust a Next gombbal.
 7. Jelöljön ki a helynek megfelelő nevet. Lapozzon végig a lehetséges neveken a Start Stop vagy a Light Lock gombbal. Jelöljön ki egy nevet a Next gombbal.
 8. Nyomja le a Start Stop gombot a POI mentéséhez.

adding POI

TIPP:

POI-kat a Movescount oldalon is létrehozhat, ha kijelöl egy helyet a térképen vagy megadja a koordinátáit. A Suunto Ambit2 készüléken és a Movescount oldalon lévő POI-k a készülék Movescount oldalhoz csatlakoztatásakor mindig szinkronizálva lesznek.

Navigálás egy érdekes helyhez (POI-hoz)

A Suunto Ambit2 készülék GPS-navigációval is rendelkezik, amelynek segítségével egy POI-ként tárolt, előre megadott célhoz tud navigálni.

MEGJEGYZÉS:

Navigálni az edzés rögzítése közben is tud; lásd itt: Navigálás edzés közben.

Navigálás egy POI-hoz:

 1. A start menü megnyitásához nyomja le a Start Stop gombot.
 2. Lapozzon a Navigation (Navigáció) pontra a Start Stop gombbal, és a Next gombbal vigye be.
 3. Lapozzon a POIs (Points of interest) (Érdekes helyek - POI-k) elemre a Light Lock gombbal, és a Next gombbal jelölje ki.
  Az óra megjeleníti a mentett POI-k számát és az új POI-k számára rendelkezésre álló szabad területet.
 4. Lapozzon a Start Stop vagy a Light Lock gombbal ahhoz a POI-hoz, amelyhez el kíván navigálni, és jelölje ki a Next gombbal.
 5. A Navigate (Navigálás) elem kijelöléséhez nyomja meg a Next gombot. Ha először használja az iránytűt, kalibrálnia kell. Bővebb információ itt olvasható: Az iránytű kalibrálása. Az iránytű aktiválása után az óra keresni kezdi a GPS-jelet, és miután megtalálta, a GPS found (GPS érzékelve) felirat jelenik meg rajta.
 6. Kezdjen egy POI-hoz navigálni. Az óra az alábbi információkat jeleníti meg:
 7. a cél irányába mutató jel (bővebb magyarázat lejjebb)
 8. a célig mért távolság
 9. Az óra jelzi, hogy célba ért.

navigating POI Ambit2

Amikor egy helyben áll vagy lassan (<4 km/h) mozog, az óra a POI (vagy útvonal-navigáció esetén útpont) irányát az iránytű iránya alapján mutatja.

navigating POI stationary Ambit2

Mozgás (>4 km/h) közben az óra a POI (vagy útvonal-navigáció esetén útpont) irányát GPS alapján mutatja.

A célpont irányát az üres háromszög mutatja. A haladási irányt a kijelző tetején látható tömör vonalak jelzik. A kettőt egymáshoz igazítva tudhatja, hogy a helyes irányban halad.

navigating POI moving Ambit2

Érdekes hely (POI) törlése

POI törlése:

 1. A start menü megnyitásához nyomja le a Start Stop gombot.
 2. Lapozzon a navigation (navigáció) pontra a Start Stop gombbal, és a Next gombbal vigye be.
 3. Lapozzon a POIs (Points of interest) (Érdekes helyek - POI-k) elemre a Light Lock gombbal, és a Next gombbal jelölje ki.
  Az óra megjeleníti a mentett POI-k számát és az új POI-k számára rendelkezésre álló szabad területet.
 4. Lapozzon a Start Stop vagy a Light Lock gombbal ahhoz a POI-hoz, amelyiket törölni kívánja, és jelölje ki a Next gombbal.
 5. Lapozzon a Delete (Törlés) pontra a Start Stop gombbal. Jelölje ki a Next gombbal.
 6. Nyomja le a Start Stop gombot a jóváhagyáshoz.

deleting POI

MEGJEGYZÉS:

Ha törölt egy POI-t a Movescount oldalon, és szinkronizálja a Suunto Ambit2 készüléket, a POI törlődik az óráról, a Movescount oldalon azonban csak le lesz tiltva.

목차