Suunto Ambit2 Felhasználói útmutató - 2.0

목차
목차

Edzés közben

A Suunto Ambit2 készülék edzés közben további információkkal is szolgál. A további adatok a kiválasztott sportolási módtól függenek, lásd itt: Sportolási módok. Ha edzés közben pulzusmérő övet vagy GPS-t használ, szintén további információk birtokába jut.

A Suunto Ambit2 készülék segítségével meghatározhatja, hogy mi jelenjen meg a kijelzőn. A képernyők testreszabásáról itt olvashat bővebben: Egyéni sportolási módok.

Íme néhány ötlet, hogyan használhatja az órát edzés közben:

 • További képernyők megtekintéséhez nyomja le a Next gombot.
 • További nézetek megtekintéséhez nyomja le a View gombot.
 • Annak érdekében, hogy ne állítsa le véletlenül a naplózást, illetve akaratlanul ne kezdjen új kört, zárolja a gombokat a Light Lock gomb lenyomva tartásával.
 • A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja le a Start Stop gombot. A szünet a naplóban körjelként jelenik meg. A rögzítés folytatásához nyomja le a Start Stop gombot.

Útvonalak rögzítése

A kiválasztott sportolási módtól függően a Suunto Ambit2 készülékkel edzés közben többféle adatot tud rögzíteni.

Ha naplózás közben GPS-t használ, a Suunto Ambit2 készülék az útvonalat is rögzíti, amit a Movescount oldalon meg is tud tekinteni. Ha rögzíti az útvonalat, a kijelző felső részén megjelenik a rögzítés ikon és a GPS ikon.

Körök kezdése

Edzés közben új kört kézzel, illetve az automatikus köridő-gyakoriságnak a Movescount oldalon történő beállításával automatikusan is kezdhet. Ha automatikusan kezd kört, a Suunto Ambit2 készülék a köröket a Movescount oldalon megadott távolság alapján rögzíti.

Ha kézzel kezd kört, edzés közben nyomja le a Back Lap gombot.

A Suunto Ambit2 készülék az alábbi információkat jeleníti meg:

 • felső sor: részidő (a naplózás kezdete óta eltelt időtartam)
 • középső sor: kör sorszáma
 • alsó sor: köridő

laps Ambit2

MEGJEGYZÉS:

Az edzésriport legalább egy kört mindig megjelenít: az elvégzett edzést az elejétől a végéig. Az edzés közben kezdett körök további körökként jelennek meg.

A magasság rögzítése

A Suunto Ambit2 készülék a naplózás kezdete és vége között minden függőleges irányú mozdulatát tárolja. Ha olyan szabadidős sportágak tartoznak a kedvenc időtöltései közé, amelyek magasságváltozással járnak, rögzíteni tudja a magasságváltozásokat, majd a tárolt adatokat később meg tudja tekinteni.

MEGJEGYZÉS:

Alapértelmezés szerint a magasság mérése a FusedAlti funkción alapul. Bővebb információ itt olvasható: FusedAlti.

Magasság rögzítése:

 1. Győződjön meg róla, hogy az Altimeter (Magasságmérő) profil aktiválva van.
 2. A start menü megnyitásához nyomja le a Start Stop gombot.
 3. Az Exercise (Edzés) elem kijelöléséhez nyomja meg a Next gombot.
 4. Lapozza át a sportolási módokat a Start Stop vagy a Light Lock gombbal, és válassza ki a megfelelőt a Next gombbal.
 5. Várjon, amíg a készülék nem jelzi a pulzusmérő öv és/vagy a GPS-jel vételét, vagy a Start Stop gombbal válassza a Later (Később) lehetőséget. A készülék folytatja a pulzusmérő öv által küldött vagy a GPS-jel keresését. A naplózás megkezdéséhez nyomja le a Start Stop gombot.

recording altitude AMBIT2

Magasság beállítása edzés közben

A legtöbb sportolási módban edzés közben is beállítható kézzel a magasság.

A magasság beállítása edzés közben:

 1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a Next gombot a beállítás menü megnyitásához.
 2. Lapozzon az Altitude (Magasság) pontra a Start Stop gombbal, és a Next gombbal válassza ki.
 3. Állítsa be a magasságot a Start Stop és a Light Lock gombok segítségével.
 4. Fogadja el a Next gombbal.

setting altitude during exercise AMBIT2

Iránytű használata edzés közben

Az iránytűt aktiválhatja, és egy egyéni sportolási módhoz adhatja edzés közben.

Az iránytű használata edzés közben:

 1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a Next gombot a beállítás menü megnyitásához.
 2. Lapozzon az Activate (Aktiválás) elemre a Light Lock gombbal, és jelölje ki a Next gombbal.
 3. Lapozzon a Compass (Iránytű) elemre a Light Lock gombbal, és jelölje ki a Next gombbal.
 4. Az iránytű az egyéni sportolási mód legutolsó kijelzőjén látható.

using compass during exercise Ambit2

Az iránytű kikapcsolásához térjen vissza az Activate (Aktiválás) pontba a beállítás menüben, és válassza az End compass (Kilépés az iránytűből) pontot.

A gyakoriságmérő használata

Minden egyéni sportolási módhoz adhat gyakoriságmérőt a Movescount oldalon. Ha gyakoriságmérőt szeretne adni egy sportolási módhoz, válassza ki a sportolási módot, és lépjen az Advanced settings (Speciális beállítások) pontra. Amikor a Suunto Ambit2 készülék a következő alkalommal csatlakozik a Movescount-profiljához, a gyakoriságmérő szinkronizálva lesz az órával.

A gyakoriságmérőn az alábbi információkat adhatja meg:

 • a gyakoriságtípust (high (magas), illetve low (alacsony) gyakoriság)
 • az időtartamot vagy távolságot mindkét gyakoriságtípus esetében
 • az ismétlési gyakoriságot
MEGJEGYZÉS:

Ha nem adja meg az ismétlési gyakoriságot a Movescount oldalon, a gyakoriságmérő 99 ismétlésig folytatja a mérést.

A gyakoriságmérő aktiválása/kikapcsolása:

 1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a Next gombot a beállítás menü megnyitásához.
 2. Lapozzon az activate (aktiválás) elemre a Light Lock gombbal, és jelölje ki a Next gombbal.
 3. Lapozzon az Interval (Gyakoriság) pontra a Start Stop gombbal, és a Next gombbal válassza ki.
 4. Nyomja le a Start Stop vagy a Light Lock gombot a gyakoriságmérő On/Off (Be/Ki) kapcsolásához, az elfogadáshoz pedig nyomja meg a Next gombot. Ha a gyakoriságmérő be van kapcsolva, a gyakoriság ikon megjelenik a kijelző tetején.

using interval timer

Navigálás edzés közben

Ha adott útvonalon, vagy érdekes helyhez (POI-hoz) szeretne futni, az Exercise (Edzés) menüben válassza ki a megfelelő sportolási módot (Run a Route - Futás útvonalon, Run a POI - Futás POI-hoz), és már indul is a navigáció.

Edzés közben más sportolási módoknál is használhatja az útvonalon vagy POI felé navigálást, ha a GPS be van kapcsolva.

Navigálás edzés közben:

 1. Bekapcsolt GPS mellett egyéni sportolási módban a Next gomb nyomva tartásával lépjen a beállítás menübe.
 2. A navigation (navigáció) elem kijelöléséhez nyomja meg a Next gombot.
 3. Lapozzon a POIs (Points of interest) (érdekes helyek - POI-k) vagy a Routes (Útvonalak) elemre a Light Lock gombbal, és a Next gombbal jelölje ki.
  A navigációs segítség a kiválasztott sportolási mód legutolsó kijelzőjén látható.

navigating during exercise Ambit2

A navigáció kikapcsolásához térjen vissza a Navigation (Navigáció) pontba a beállítás menüben, és válassza az End navigation (Navigáció befejezése) pontot.

Visszaállás edzés közben

Amennyiben GPS-koordinátákat használ, a Suunto Ambit2 készülék automatikusan menti az edzés kezdőpontját. Edzés közben a Suunto Ambit2 készülék visszavezeti Önt a kezdőponthoz (illetve oda, ahol a GPS-koordináták rögzítése történt) a Find back (Visszaállás) funkció segítségével.

A kezdőponthoz való visszaállás edzés közben:

 1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a Next gombot a beállítás menü megnyitásához.
 2. A navigation (navigáció) elem kijelöléséhez nyomja meg a Next gombot.
 3. Lapozzon a Find back (Visszaállás) pontra a Start Stop gombbal, és jelölje ki a Next gombbal. A navigációs segítség a kiválasztott sportolási mód legutolsó kijelzőjén látható.

finding back

A visszakövetés használata

A Track back (Visszakövetés) funkcióval edzés közben bármikor elismételheti az útvonalat. A Suunto Ambit2 ideiglenes útpontokat hoz létre, amelyek mentén visszavezeti a kezdőponthoz.

Visszakövetés edzés közben:

 1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a Next gombot a beállítás menü megnyitásához.
 2. A Navigation (Navigáció) elem kijelöléséhez nyomja meg a Next gombot.
 3. Lapozzon a Track back (Visszakövetés) pontra a Start Stop gombbal, és jelölje ki a Next gombbal.

using track back

Ezután ugyanúgy kell visszafelé navigálnia, mint az útvonal-navigáció során. Az útvonal-navigációról itt olvashat bővebben: Navigálás közben.

A Track back (Visszakövetés) funkció GPS-adatokat tartalmazó edzések adatnaplóival is használható. Kövesse az itt leírt eljárást: Navigálás adott útvonalon. Lapozzon a Logbook (Adatnapló) pontra a Routes (Útvonalak) elem helyett, és a navigálás megkezdéséhez válasszon ki egy naplót.

Automatikus szüneteltetés

Az automatikus szüneteltetés funkció szünetelteti az edzés naplózását, amennyiben a sebesség kevesebb, mint 2 km/óra. Ha a sebesség 3 km/óra fölé nő, a naplózás automatikusan folytatódik.

Az automatikus szüneteltetés funkció minden sportolási módnál be- vagy kikapcsolható a Movescount oldalon. Az automatikus szüneteltetés funkció emellett edzés közben is bekapcsolható.

Az automatikus szüneteltetés funkció be- vagy kikapcsolása edzés közben:

 1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a Next gombot a beállítás menü megnyitásához.
 2. Lapozzon az Activate (Aktiválás) elemre a Light Lock gombbal, és jelölje ki a Next gombbal.
 3. Lapozzon az Autopause (Automatikus szüneteltetés) pontra a Start Stop gombbal, és a Next gombbal válassza ki.
 4. Nyomja le a Start Stop vagy a Light Lock gombot az automatikus szüneteltetés On/Off (Be/Ki) kapcsolásához, az elfogadáshoz pedig nyomja meg a Next gombot.

autopause Ambit2

목차